หนองบัวลำภู-เจ้าคณะจังหวัด 2 สำนัก เจริญพระพุทธมนต์ขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย


วันศุกร์ฤกษ์ดีวันมงคล ศิวพรฯแม่เมืองหนองบัวลุ่มภู นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลและความอยู่เย็นเป็นสุขของคนหนองบัวลำภู

ฤกษ์ดีวันดีศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เมื่อเวลา 09.09 น.ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ภายในศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 4 นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนายมานัส ฉั่วสวัสดิ์ ที่ปรึกษานายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผวจ.หนองบัวลำภู ทั้ง 2 ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัด อำเภอ นายประมง ทัศดร ประธานมูลนิธิพระพุทธชยันตี คหบดีชาวจังหวัดหนองบัวลำภู คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู และ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลและความอยู่เย็นเป็นสุขของคนหนองบัวลำภู

จากนั้น นางศิวพรฯผวจ.หนองบัวลำภู พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกันอัญเชิญพระพุทธรูปพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ จำลอง ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองหนองบัวลำภู และ พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประดิษฐาน ณ ห้องเจริญธรรม ภายในห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี พระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู ฝ่ายมหานิกาย และ พระวุฒิสารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู ฝ่ายธรรมยุติ พระเถรานุเถระ รวม 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นร่วมกันถวายภัตราหารเพลแด่พระสงฆ์ ประธานสงฆ์ประพรมน้ำพุทธมนต์ ขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายที่เผาบ้านเผาเมืองให้มลายหายไป เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวหนองบัวลำภู

โดยก่อนหน้านั้นภายในบริเวณศูนย์กลางศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผวจ.หนองบัวลำภู พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการได้ประกอบพิธี จุดธูป จำนวน 15 ดอก สักการะพระภูมิเจ้าที่ โดยมี พระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู เมตตาเป็นผู้นำกำหนดจุดฯตามด้วยพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปและพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ไปประดิษฐาน ณ ห้องเจริญธรรม พระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และในลำดับต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ภายในอาคารศาลากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นอันเสร็จพิธีที่ยึดมั่นจิตใจของทุกคน

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู

Related posts