(ชมคลิป)จ.เลย พบหลายคลัสเตอร์ ในหลายพื้นที่ ใหม่สุด หอพักนักกีฬาบ้านหนองหญ้าปล้องอ.วังสะพุง ผู้ป่วยเพิ่ม 94 ราย


วันที่ 19 ม.ค. 65 เวลา 10.00 น.ที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดเลย ห้องภูเรือ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเลย นายอภิชาต สะบู่แก้ว ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19
นายอภิชาต สบู่แก้ว ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย รายงานผู้ติดเชื้อประจำวันที่ 19 ม.ค. 64 พบผู้ป่วยในพื้นที่เพิ่มขึ้นจำนวน 94 ราย เสียชีวิตสะสม 44+1 รายเท่าเดิม ผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 5,400 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 574 ราย หายป่วยแล้ว 4,780 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 617 ราย มีผู้ป่วยหายส่งตัวกลับบ้าน 48 ราย มึอำเภอเมือง 20 ราย อำเภอด่านซ้าย 3 ราย อำเภอท่าลี่ 15 ราย อำเภอวังสะพุง 4 ราย อำเภอผาขาว 4 ราย และอำเภอเอราวัณ 2 ราย
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) จังหวัดเลย สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเลย ติดเชื้อรายใหม่ 94 ราย ข้อมูล ณ วันพธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. เดินทางมาจากนอกพื้นที่ 2 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 92 ราย
Cluster ร้านอาหาร ต.เมือง อ.เมือง จำนวน 22 ราย Cluster หมู่ 5 บ้านน้ำใส ต.หนองหิน อ.หนองหิน จำนวน 2 ราย Cluster หมู่ 14 บ้านทุ่งสีทอง ต.ปวนพุ อ.หนองหิน 7 ราย Cluster หอพักนักกี่ฬาในโรงเรียน ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุงจำนวน 20 ราย Cluster อื่นๆ จำนวน 41 ราย
สำหรับผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 519 ราย อาการปอดอักเสบไม่รุนแรง 53 ราย มีอาการปอดอักเสบรุนแรง 2 ราย ไม่มีผู้ป่วยต้องใส่ท่อหายใจ
ส่วนการบริหารเตียงรักษาพยาบาล ใน รพ. 353 เตียง รพ.สนาม 283 เตึยง ศูนย์โควิดชุมชน 761 เตียง เหลือ 1,014 เตียง
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 403,549 โด๊ส เข็มที่ 2 จำนวน 365,145 โด๊ส
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย /