หนองบัวลำภู – กองพันทหารราบที่ 3 สร้างฝันมอบทุนการศึกษา ให้นักเรียนหนองบัวลำภู ตามโครงการพี่ทหารสานฝัน inspiration talk

กองพันทหารราบที่ 3 สร้างฝันมอบทุนการศึกษา ให้นักเรียนหนองบัวลำภู ตามโครงการพี่ทหารสานฝัน inspiration talk โดยติวเตอร์มืออาชีพ สู่ทำเนียบรัฐบาล

ที่ห้องประชุมศรีสังวาลย์ 1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์หนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู พันโท คมศักดิ์ พราวศรี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 กองทัพภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดโครงการพี่ทหารสานฝัน พร้อมมอบทุนการศึกษาตามโครงการพี่ทหารสานฝัน กองทัพภาคที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงวิทยาการการศึกษาเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้มีโอกาสเตรียมความพร้อม ในการวางแผนการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ลักษณะกิจกรรมเป็นการสนับสนุนคอร์ดเรียน” ภาษาอังกฤษ ครูนะออนไลน์” จำนวน 5 โรงเรียน รวม 19 ทุน
นางวลักขณา สาระกิจจานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู กล่าวว่านับเป็นความภาคภูมิใจที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯหนองบัวลำภู ในนามผู้ประสานงานโครงการพี่ทหารสานฝัน เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารพื้นที่ห่างไกล ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างเท่าเทียมทั้งในเมืองและชนบท เปิดโลกทัศน์ให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียน สร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาพัฒนาตนเอง อย่างมีประสิทธิภาพ และเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ พี่ทหารสานฝัน inspiration talk และพี่ทหารสานฝัน สู่ทำเนียบรัฐบาล
นางวลักขณาฯ ผอ.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับการจัดโครงการมอบทุนการศึกษาพี่ทหารสานฝัน ในครั้งนี้ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 ให้ส่งรายชื่อนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู เข้ารับทุนการศึกษาตามโครงการที่ทหารสานฝัน ได้แก่โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จำนวน 3 ทุน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯหนองบัวลำภู จำนวน 10 ทุน โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร จำนวน 2ทุน โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร จำนวน 2 ทุน และโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร จำนวน 2 ทุน ในลักษณะกิจกรรมเป็นการสนับสนุนคอร์ดเรียน” ภาษาอังกฤษ ครูนะออนไลน์” โดยมีวิทยากรชื่อดังคือ ครูศักครินช์ จงหาน หรือ ครูนะ ติวเตอร์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศมาสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนได้มีข้อคิดและมีแรงผลักดันในการดำเนินชีวิตทั้งการเรียนและอนาคตที่ดีต่อไป
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู