จ.เลย พบผู้ป่วยเพิ่ม 56 ราย นอกพื้นที่ 4 รายในพื้นที่ 52 ราย เร่งควบคุมหลายคลัสเตอร์ หลายพื้นที่


วันที่ 18 ม.ค. 65 เวลา 10.00 น.ที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 2 แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 เป็นเอกสาร
รายงานผู้ติดเชื้อประจำวันที่ 18 ม.ค. 64 พบผู้ป่วยในพื้นที่เพิ่มขึ้นจำนวน 56 ราย มีผู้ป่วย เสียชีวิตสะสม 44+1 รายเท่าเดิม ผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 5,306 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 529 ราย หายป่วยแล้ว 4,732 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 623 ราย มีผู้ป่วยหายส่งตัวกลับบ้าน 11 ราย อำเภอเมือง 2 ราย อำเภอนาด้วง 3 ราย อำเภอนาแห้ว 1 ราย อำเภอวังสะพุง 2 ราย และอำเภอภูกระดึง 3 ราย
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) จังหวัดเลย สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเลย ติดเชื่อรายใหม่ 56 ราย ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. เดินทางมาจากนอกพื้นที่ 4 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 52 ราย
Cluster ร้านอาหาร ต.เมือง อ.เมือง จำนวน 5 ราย Cluster หมู่ 5 บ้านห้วยเดื่อน้อย ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จำนวน 10 ราย Cluster หมู่ 5 บ้านน้ำใส ต.หนองหิน อ.หนองหิน จำนวน 8 ราย
Cluster หมู่ 14 บ้านทุ่งสีทอง ต.ป่วนพุ อ.หนองหิน จำนวน 3 ราย Cluster อื่นๆ จำนวน 26 ราย
สำหรับผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 438 ราย อาการ
ปอดอักเสบไม่รุนแรง 45 ราย มีอาการปอดอักเสบรุนแรง 1 ราย ไม่มีผู้ป่วยต้องใส่ท่อหายใจ
ส่วนการบริหารเตียงรักษาพยาบาล ใน รพ. 353 เตียง รพ.สนาม 283 เตึยง ศูนย์โควิดชุมชน 740 เตียง เหลือ 1,013 เตียง
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 403,092 โด๊ส เข็มที่ 2 จำนวน 363,933 โด๊ส
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย