กาฬสินธุ์(ชมคลิป)มูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้ชาวกาฬสินธุ์


มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน พร้อมชุดยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2,500 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ 9 อำเภอ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ประสบภัยหนาว
เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 10 มกราคม 2565 ที่ห้องเจ้าเมืองชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่ราษฎรที่อาศัยอยู่ถิ่นทุรกันดาร ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีฐานะยากจนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ อัยการจังหวัดกาฬสินธุ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี พร้อมกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทย
ทั้งนี้ตามที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็น เป็นเหตุให้ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับความเดือดร้อน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทย จึงได้พระราชทานผ้าห่มกันหนาว พร้อมชุดยาและเวชภัณฑ์ ผ่านทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 2,500 ชุด
ประกอบด้วย อำเภอกมลาไสย จำนวน 200 ชุด อำเภอเขาวง จำนวน 250 ชุด อำเภอฆ้องชัย จำนวน 200 ชุด อำเภอท่าคันโท จำนวน 250 ชุด อำเภอนามน จำนวน 300 ชุด อำเภอร่องคำ จำนวน 200 ชุด อำเภอยางตลาด จำนวน 200 ชุด อำเภอหนองกุงศรี จำนวน 300 ชุด อำเภอห้วยเม็ก จำนวน 300 ชุด เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จำนวน 200 ชุด โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จำนวน 50 ชุด และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 50 ชุด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นและช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยหนาว ซึ่งการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้