หนองคาย- รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันอธิปไตย แนวชายแดนแม่น้ำโขง

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันอธิปไตย แนวชายแดนแม่น้ำโขง พร้อมส่งมอบความปรารถนาดีแก่กำลังพลในห้วงเทศกาลปีใหม่

ที่ กองบังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง สถานีเรือศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย พลเรือเอก ทรงวุฒิ บุญอินทร์ รองผู้บัญชากาทหารสูงสุด พร้อมคณะ เดินทางเยี่ยมกองกำลังป้องกันชายแดน สังกัดกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ซึ่งปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยตลอดแนวชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขง โดยมีพลตรี บุญสิน พาดกลาง รองแม่ทัพภาคที่ 2 พลตรี ณรงค์ สวนแก้ว ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี และพลเรือตรี สมบัติ จูถนอม ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยร้อยตามลำแม่น้ำโขง นำกำลังพลในสังกัดให้การต้อนรับ ทั้งนี้หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคาย เป็นหน่วยเฉพาะกิจขึ้นตรงต่อ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง และศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ การปฏิบัติทางด้านยุทธการ กองทัพเรือมอบหมายให้ขึ้นการควบคุมทางยุทธการกับกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ประกอบด้วย 6 สถานีเรือ มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุม 3 จังหวัด คือ จังหวัดเลย, นองคาย และจังหวัดบึงกาฬ รวมระยะทาง 402 กิโลเมตร ปัจจุบันปัญหาการลักลอบนำเข้ายาเสพติด เข้ามาในพื้นที่ ทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากสามารถลักลอบลำเลียงได้ตลอดแนว ทั้งผ่านลำแม่น้ำโขงโดยตรงหรือผ่านเกาะดอนซึ่งใช้เป็นแหล่งพักยาเสพติดก่อนลำเลียงเข้ามายังประเทศไทย เฉพาะในห้วงตั้งแต่เดือนตุลาคม จนถึงปัจจุบัน เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดพร้อมยึดของกลางได้เป็นจำนวนมาก ประกอบด้วย ยาบ้า 9,099,817 เม็ด ไอซ์ 39 กิโลกรัม กัญชา 2,903 กิโลกรัม โอกาสนี้รองผู้บัญชากาทหารสูงสุด ได้ให้กำลังใจกำลังพล และอวยพรในห้วงใกล้เทศกาลปีใหม่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจรักษาอธิปไตยทหารตามแนวชายแดน. :ภาพ/ข่าว ฤาษีลภ-ปีณา-จ.หนองคาย