บึงกาฬ – รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่


เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 24 ธ.ค 64 นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินและคณะ ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ขุดสระเก็บน้ำ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ แปลงนางเมตตา ขันขวา ในพื้นที่ 78 หมู่ที่ 2 ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬโดยมี นายพัชรพล คาดบัว ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
เพื่อติดตามผลการดำเนินงานสภาพปัญหา อุปสรรค และยังได้ให้คำแนะนำกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ในด้านการปรับปรุงบำรุงดิน และใช้ประโยชน์สระน้ำให้มีประสิทธิภาพ และมีความยั่งยืนในการทำงานของโครงการ และพัฒนาเป็นแปลงเรียนรู้ของเกษตรกรที่สนใจในการทำเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ต่อไป
ปวิณชัย บุญพิเชฐ บึงกาฬ

Related posts