หนองบัวลำภู-กรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ (กต.) มอบห้องสมุดอาเซียนแห่งที่ 60


รองนายกรัฐมนตรีและรมต.กระทรวงการต่างประเทศ มอบห้องสมุดอาเซียน แห่งที่ 60 ให้โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จ.หนองบัวลำภู
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย โดยกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เริ่มดำเนินโครงการ 1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน เพื่อประชาชนและเยาวชนไทย โดยมีนายสุวิทย์ จันทร์หวร รอง ผวจ.หนองบัวลำภู และ หัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับ
โดยการสร้างห้องสมุดอาเซียนในโรงเรียนต่าง ตามจังหวัดในภูมิภาคของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2557 เพื่อมุ่งหวังให้ห้องสมุดอาเซียนเป็นแหล่งความรู้และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียน สำหรับนักเรียน เยาวชน ชุมชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ช่วยกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความสนใจต่อความเป็นไปและพัฒนาการของโลก เปิดโลกทัศน์สู่โลกกว้าง และปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชน
สำหรับในปี 2564 กรมอาเซียนได้สร้างห้องสมุดให้โรงเรียนเพิ่มอีก 8 แห่ง รวมเป็น 66 แห่ง ใน 66 จังหวัด โดยตั้งเป้าหมายให้มีห้องสมุดอาเซียนในทุกจังหวัดทั่วประเทศ สำหรับโรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนอวงบัวลำภู เป็นโรงเรียนระดับอนุบาล –มัธยมศึกษาตอนต้น มีจำนวนนักเรียน 972 คน เป็นโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี และเป็นโรงเรียนที่ได้รับห้องสมุดอาเซียน แห่งที่ 60 ของประเทศไทย
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู