หนองบัวลำภู TO BE NUMBER ONE เจ๋งระดับยอดเพชร


ประจำปี 2564 ขณะที่หมอใหญ่จังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติเป็น 1 ใน 4 ผู้มีผลงานบุคคลผู้ปฎิบัติงาน TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ประจำปี 2564

ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผวจ.หนองบัวลำภู ว่าช่วงวันที่ 21-23 ธันวาคม ที่ผ่านมาจังหวัดหนองบัวลำภู ได้เข้าร่วมกิจกรรมสำคัญในระดับประเทศนั้นคือ มหกรรมรวมพล สมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564 ณ อิมแพค เมืองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ส่งจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมประกวดถึง 12 ชมรม TO BE NUMBER ONE และสามารถรักษาผลงานในระดับที่สูงขึ้นถึง 9 ชมรม และยังมีบุคคลผู้ปฎิบัติงาน TO BE NUMBER ONE ดีเด่น อีก 4 ท่าน ซึ่งนับเป็นนับเป็นผลงานที่ภาคภูมิใจให้กับจังหวัดหนองบัวลำภู ที่มีผลงานการดำเนินการด้านการส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครอบครัวเดียวกันในระดับประเทศ และมีผลงานยอดเยี่ยมในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วย

นางศิวพรฯผวจ.หนองบัวลำภู กล่าวว่าสำหรับผลการประกวดการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ในมหกรรมรวมพล สมาชิก TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2564 ในครั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัด อำเภอ หน่วยงาน สถานศึกษา และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ที่เข้าร่วมนำเสนอและร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันอาทิ นายอนุชา พัสถาน ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู นพ.สุรพงษ์ ผดุงเวียง สสจ.หนองบัวลำภู ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายก อบจ.หนองบัวลำภู พ.ต.อ.อัษดิน สมศรี รอง ผบก.ภ.จว.หนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ที่เป็นผู้นำเสนอผลงาน ท่ามกองเชียร์ที่ยกพลไปให้กำลังใจทุกเช๊ตติ้งที่นำเสนอ

สำหรับผลการประกวดที่ได้รับการประกาศยกย่องใน 9 ชมรมได้แก่จังหวัดหนองบัวลำภู สามารถรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชร ปีที่ 2 ชมรมโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร อ.ศรีบุญเรือง สามารถรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชร ปีที่ 5 ชมรมชุมชนบ้านกุดเต่า อ.เมืองหนองบัวลำภู สามารถรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชร ปีที่ 4 ชมรมชุมชนหนองแก อ.ศรีบุญเรือง สามารถรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชร ปีที่ 3 ชมรมโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ อ.นากลาง สามารถรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 4 ชมรมชุมชนบ้านโคกล่าม-อบต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง ต้นแบบระดับเงิน ชมรมโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ อ.สุวรรณคูหา สามารถรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 อำเภอ TO BE NUMBER ONE อำเภอศรีบุญเรือง สามารถรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2 และ ชมรมเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู รางวัลดีเด่น

ในขณะเดียวกันยังมีบุคลากรของจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ได้รับการประกาศยกย่องให้เป็นบุคคลผู้ปฎิบัติงาน TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ได้แก่ นายแพทย์สุรพงษ์ ผดุงเวียง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู นายสุภโชค พนาลิกุล นายอำเภอศรีบุญเรือง นางนิรามัย พลสนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ อ.สุวรรณคูหา และนางสาวอาทิตยา ประเสริฐไทย อบต.หนองแก อ.ศรีบุญเรือง
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู