ทั่วไทย-ท่องเที่ยวทะลุพิกัด กมธ.กีฬา เปิดเมืองปทุมฯ รับการท่องเที่ยวด้วยความเร็วสูง


เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2564 ณ สนามแข่งรถบางกอกแดรก อเวนิว คลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สส.ดร. บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ส.ส.ศุภชัย นพขำ กมธ.กีฬา สภาผู้แทนราษฎร ประธานเปิด โครงการ การแข่งขันรถยนต์ทางตรง (RUNDRAG) จัดโดย คณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ กลุ่มผู้จัดรายการแข่งขันรถยนต์ทางตรง RUNDRAG
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เกิดขึ้นเนื่องจากคณะกรรมาธิการได้เล็งเห็นว่า กีฬาการแข่งขันรถยนต์ ถือเป็นกีฬามอเตอร์สปอร์ตที่ได้รับความนิยมและประชาชนให้ความสนใจในวงกว้าง โดยเฉพาะในระดับเยาวชน แต่สนามที่ใช้สำหรับการแข่งขันที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย ยังมีไม่มากนัก ประกอบกับในสภาวการณ์ปัจจุบันมีปัญหาการแข่งขันรถยนต์บนถนนหลวงเป็นจำนวนมากดังนั้น คณะกรรมาธิการจึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันรถยนต์ทางตรง (RUNDRAG) เพื่อเป็นโอกาสอันดีที่จะมีส่วนช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้มีโอกาสได้ร่วมการแข่งขันรถยนต์ ตามกฎ กติกา มาตรฐาน โดยใช้สนามแข่งขันที่มีความปลอดภัย ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้คณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎรได้ร่วมกับกลุ่มผู้จัดรายการแข่งขันรถยนต์ทางตรง RUNDRAG ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีประสบการณ์ในการจัดการแข่งขันรถยนต์มาแล้วในหลายโอกาส ในการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนที่มีความสนใจในกีฬาแข่งขันรถยนต์ ได้สามารถพัฒนาขีดความสามารถเฉพาะด้านและยังสามารถช่วยลดปัญหาการแข่งขันรถยนต์บนถนนหลวงโดยผิดกฎหมายได้ และเป็นส่วนสำคัญในการสร้างโอกาสในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) ที่มีความซบเซาในตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ให้เกิดการพัฒนา สร้างรายได้อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการ ร้านค้า และประชาชนในพื้นที่

ส.ส.ศุภชัยหรือเสี่ยเต๋า นพขำ ส.ส.ปทุนธานี กมธ.กีฬา สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า สิ่งที่คาดหวังต่อความสำเร็วจนอกจากการจัดการแข่งขันคือการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ และการเปิดโอกาสให้ประชาชนเกิดการค้าขาย ผลสัมฤทธิ์จึงอยู่ที่ความพึ่งพอใจของพี่น้องประชาชาจึงขอเชิญช่วนให้พี่น้องประชาชนที่รักในความเร็วออกมาร่วมงานกันมาให้มากๆ