กาฬสินธุ์เปิดเมืองท่องเที่ยวเทศกาลคาวบอยนายฮ้อยเมืองดอกจาน


อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเทศกาลคาวบอย นายฮ้อยเมืองดอกจาน ส่งเสริมการแหล่งท่องเที่ยว อนุรักษ์วิถีชาวบ้าน และฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน หลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19
ที่บริเวณศูนย์ราชการอำเภอดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลคาวบอย นายฮ้อยเมืองดอกจาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 โดยมีนายวีรดนย์ ศิริ นายอำเภอดอนจาน นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์ นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ พ.ต.อ.เกียรติปกรณ์ รวมวงศ์ ผกก.สภ.ดอนจาน พร้อมด้วยส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และประชาชน ร่วมงาน ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19
นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า งานเทศกาลคาวบอย นายฮ้อยเมืองดอกจาน ที่จัดขึ้น ถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในการเปิดเมืองต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยว หลังผ่อนคลายจากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวและอนุรักษ์วิถีชาวบ้าน ตลอดจนฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน ให้ชาวบ้าน กลุ่มอาชีพ เกิดการสร้างงาน มีรายได้ โดยอำเภอดอนจาน มีสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม มีวิถีชีวิตชุมชนคนอีสานที่เหนียวแน่น ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น มันสำปะหลัง เลี้ยงโค กระบือ ซึ่งชาวอีสานเรียกว่านายฮ้อย ที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิตเลือดนักสู้ เปรียบเสมือนคาวบอยของประเทศตะวันตก การจัดงานครั้งนี้จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งภายในจังหวัดและส่วนภูมิภาคเข้ามา และเป็นรากฐานที่จะสร้างรายได้ให้กับประชาชนในอนาคต
ด้านนายวีรดนย์ ศิริ นายอำเภอดอนจาน กล่าวว่า การจัดเทศกาลคาวบอย นายฮ้อยเมืองดอกจานครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดเมืองและจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวเทศกาลปีใหม่ หลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อให้พี่น้อง ประชาชน กลุ่มอาชีพ ได้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลอดจนแสดงอัตลักษณ์และวิถีชาวบ้าน ที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดปี ทั้งนี้ กิจกรรมในงานเทศกาลคาวบอย นายฮ้อยเมืองดอกจาน มีการตั้งจุดเช็คอินฮักกาฬสินธุ์ สร้างหมู่บ้านเมืองดอกจาน สะพานไม้ จัดริ้วขบวนนางรำ ของกลุ่มสตรีและเยาวชนจากหมู่บ้านต่างๆ การออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนและสินค้าโอทอป การแข่งขันส้มตำลีลา ซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านชาวอีสาน บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก
ทั้งนี้ อ.ดอนจาน มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบธรรมชาติ อาทิ สะพานบุญทุ่งนาคำ พุทธสถานหลวงปู่ใหญ่ บ้านกุดครอง ต.ดอนจาน, น้ำตกถ้ำไทรย้อย บ้านสายป่าแดง ต.สะอาดไชยศรี, วัดชัยมงคล บ้านหนองโพน ต.นาจำปา, อ่างเก็บน้ำห้วยแกง ต.ดงพยุง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ซึ่งชาวอำเภอดอนจาน ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ และพร้อมที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวดังกล่าว