ขอนแก่น–ปลื้มปีติและร่วมแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่

เพ็ญศรี พรหมเทศ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และศุภิสรา พรหมเทศ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 4 (สพป.ขอนแก่น เขต 4) พร้อมด้วยญาติพี่น้อง ร่วมแสดงความยินดีกับครอบครัว ดร.ไพฑูรย์ – วิไลลักษณ์ พรหมเทศ ในโอกาสที่บุตรชาย พิสิษฐ์สรรค์ พรหมเทศ สำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น