ชื่นชมนักเรียนรางวัลพระราชทาน โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สอบติด เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร(ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม นายวิเชียร แสงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม อำเภอเขมราฐ จังห…

Read More