เปิดประวัติ “หลวงปู่คีบ” พระเกจิที่มีอายุยืน อายุ 108 ปี ครบ 9 รอบ ของประเทศไทย

สำหรับประวัติหลวงปู่คีบ ธีรปญฺโญ อายุ108ปี หลวงปู่คีบ ธีรปญฺโญ มีนามเดิมว่า คีบ จำปา เกิดเ…

Read More