อุบลราชธานี (ชมคลิป)จัดงานมหกรรมการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว-กัมพูชา 19 – 21 สิงหาคม นี้

ที่หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อำเภอเมือง นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชกา…

Read More