หนองบัวลำภู – รวมพลังจิตอาสาพระราชทาน พร้อมส่วนราชการ และหน่วยงานในพื้นที่พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดถ้ำกลองเพล

รวมพลังจิตอาสาพระราชทาน พร้อมส่วนราชการ และหน่วยงานในพื้นที่พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดถ้…

Read More

ชัยภูมิ – กรมทางหลวง เปิดเวทีฟังเสียงประชาชน ขยายถนน4 เลน ทางหลวงหมายเลข 12 ช่วง อ.หล่มสัก-อ.คอนสาร

ชัยภูมิ กรมทางหลวง เปิดเวทีฟังเสียงประชาชน ขยายถนน4 เลน ทางหลวงหมายเลข 12 ช่วง อ.หล่มสัก-อ…

Read More

ศรีสะเกษ – หน่วยจัดการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ศรีสะเกษ เดินหน้าสร้างผู้นำเครือข่าย ขยายผลความรู้สุขภาวะ สู่ชุมชน-ท้องถิ่น

  เมื่อเร็วๆนี้ ที่โรงแรมศรีลำดวน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายจันทร์ โต๊ะสิงห์ ที่ปรึกษาหน่…

Read More

นครพนม – เปิดเวทีแบบ Onsite และ Online ถ่ายทอดความรู้ “เทคโนโลยีการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่องานส่งเสริมการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ”

เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเวทีแบบ Onsite และ Online ถ่ายทอดความรู้ “เทคโนโลยีการผลิตและการใช้…

Read More

เทศบาลเมืองหนองคาย จัดโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารร้านอาหารและแผงลอย

เทศบาลเมืองหนองคาย จัดโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารร้านอาหารและแผงลอย จำนวน 2 รุ่น หลักสูตรผู้…

Read More

อุดรธานี – สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมทหารราบที่ 13 เข้ามอบรถเข็นวิลแชร์ และเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอหนองแสง

  เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คุณ นิตยา โพธิ์นาแค ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา กรมทหา…

Read More

อุดรธานี – ร.13 พัน.2 ซักซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 พันโท วิทยา สาริยา ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1…

Read More

หนองบัวลำภู – สทนช. กระชับสื่อเดินหน้าศึกษา SEA สร้างการรับรู้สาระสำคัญของโครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมฯทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

สทนช. กระชับสื่อเดินหน้าศึกษา SEA สร้างการรับรู้สาระสำคัญของโครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล…

Read More

ศรีสะเกษ – นอภ.ขุนหาญ เปิดศูนย์การฝึกอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็ก รุ่นที่ 1

  เมื่อเร็วๆนี้ ที่วัดป่าประชาสามัคคี ต.ขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ พระราชกิตติรังษี ท…

Read More

ศรีสะเกษ – ชาวบ้านปลื้ม “โครงการ 238 เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” สร้าง-ซ่อมบ้านช่วยเหลือผู้ยากไร้-มุ่งขจัดความยากจน

  เมื่อเร็วๆนี้ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการสร้าง/ซ่อมบ…

Read More