ศรีสะเกษ เร่งพัฒนายกระดับผลผลิต “หอมแดง” ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพิ่มมูลค่า-ยอดขาย เพื่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

ศรีสะเกษ เร่งพัฒนายกระดับผลผลิต “หอมแดง” ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพิ่มมูลค่า-ยอดขาย เพื่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
เมื่อเร็วๆนี้ ที่กลุ่มแปลงใหญ่หอมแดงตำบลคอนกาม (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์พัฒนาสตรีบ้านเมืองแสน) อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ ร่วมกับ น.ส.วิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ ผอ.สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร พร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และบริษัทไทยวา จำกัด (มหาชน) เดินทางลงพื้นที่ศึกษาดูงานในเขตอำเภอยางชุมน้อย ภายใต้โปรแกรมการยกระดับคุณภาพชีวิตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมี นางวิลาวัลย์ แก้วคำ ประธานกลุ่มฯ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม


นายวัฒนา กล่าวว่า กลุ่มแปลงใหญ่หอมแดงตำบลคอนกาม (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์พัฒนาสตรีบ้านเมืองแสน) ดังกล่าว มี นางวิลาวัลย์ แก้วคำ เป็นประธานกลุ่ม มีสมาชิก 67 ราย พื้นที่ปลูกประมาณ 200 ไร่ มีมาตรฐานการผลิต ประกอบด้วย มาตรฐาน GAP 40 ราย พื้นที่ 80 ไร่ ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) หอมแดง จำนวน 19 ราย ในพื้นที่ 57 ไร่ ระยะปรับเปลี่ยนเพื่อขอการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ ปีที่ 2 จำนวน 6 ราย พื้นที่ 6 ไร่ และเข้าสู่ระยะปรับเปลี่ยนปีที่ 1 จำนวน 16 ราย พื้นที่ 16 ไร่
ซึ่งในการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้กำหนดแนวทางจัดอบรมการตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มมูลค่าและยอดจำหน่ายให้แก่กลุ่มดังกล่าว โอกาสนี้ได้ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานวาระจังหวัด (10 Agenda Sisaket) ประเด็น เกษตรบูรณาการ “หอมแดง” โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานตั้งกระบวนการผลิต การแปรรูป การจำหน่าย ความร่วมมือเรื่องการตลาด หอมแดงสด หอมแดงแห้ง หอมแดงตัดแต่ง หอมแดงมัดจุก พริกแห้ง ชาหอมแดง หอมแดงเจียว และกระเทียมเจียว อีกด้วย.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา  ศรีสะเกษ //รายงาน