จ.เลย พบผู้ป่วยเพิ่ม 23 ราย ในพื้นที่ 22 ราย นอกพื้นที่ 1 รายคลัสเตอร์กว่า 5 แห่ง


วันที่ 12 ธ.ค. 64 เวลา 09.00 น.ที่ศูนย์ปฏิบัติกาฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ห้องประชุมภูกระดึง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเลย แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 เป็นเอกสาร
รายงานผู้ติดเชื้อประจำวันที่ 12 ธ.ค. 64 พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวน 23 ราย ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต เสียชีวิตสะสม 38+1 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 4,509 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 203 ราย หายป่วยแล้ว 4,268 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 425 ราย วันนี้ผู้ป่วยหายส่งตัวกลับบ้าน 13 ราย มีผู้ป่วยจากนอกพื้นที่ขอรับการรักษา 1 ราย
พบผู้ติดเชื้อ Cluster หมู่ 17 บ้านทรายขาวเหนือ ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จำนวน 10 ราย
Cluster ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จำนวน 7 ราย Cluster หมู่10 บ้านหัวนา ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จำนวน 1 ราย Cluster หมู่5 บ้านติ้วน้อย ต.นาโป่ง อ.เมือง จำนวน 1 ราย Cluster ต.ศรีสองรัก จำนวน 2 ราย
Cluster อื่นๆ จำนวน 1 ราย
ราย Cluster หมู่ 5 บ้านอุมุง ต.บุฮม และ หมู่ 5 บ้านหัวแก่ง ต.หาดทรายขาว อ.เชียงคาน 1 ราย
มีผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 128 ราย อาการปอดอักเสบไม่รุนแรง 72 ราย มีอาการปอดอักเสบรุนแรง 3 ราย ไม่มีผู้ป่วยต้องใส่ท่อหายใจ
ส่วนการบริหารเตียงรักษาพยาบาล ใน รพ. 324 เตียง รพ.สนาม 283 ราย ศูนย์โควิดชุมชน 1,738 เตียง เหลือ 2,192 ราย
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 378,668 โด๊ส เข็มที่ 2 จำนวน 322,763 โด๊ส
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย