จ.เลย พบผู้ป่วยเพิ่ม 22 ราย ในพื้นที่ 13 ราย ไม่พบนอกพื้นที่


วันที่ 10 ธ.ค. 64 เวลา 09.00 น.ที่ศูนย์ปฏิบัติกาฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ห้องประชุมภูกระดึง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเลย แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 เป็นเอกสาร
รายงานผู้ติดเชื้อประจำวันที่ 10 ธ.ค. 64 พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวน 22 ราย มีผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เสียชีวิตสะสม 37+1 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 4,453 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 171 ราย หายป่วยแล้ว 4,245 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 412 ราย วันนี้ผู้ป่วยหายส่งตัวกลับบ้าน 21 ราย ไม่มีผู้ป่วยจากนอกพื้นที่ขอรับการรักษา
พบผู้ติดเชื้อ มีคลัสเตอร์ในจังหวัด 5 คลัสเตอร์ ดังนี้ คลัสเตอร์ พื้นที่ หมู่ 17 บ้านทรายขาวเหนือ ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง 10 ราย คลัสเตอร์ ต.ภูหอ อ.ภูหลวง 2 ราย คลัสเตอร์ หมู่ 11 บ้านหมันขาว ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย 7 ราย และคลัสเตอร์ 3 ราย
มีผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 126 ราย อาการปอดอักเสบไม่รุนแรง 46 ราย มีอาการปอดอักเสบรุนแรง 4 ราย มีผู้ป่วยต้องใส่ท่อหายใจ 1 ราย
ส่วนการบริหารเตียงรักษาพยาบาล ใน รพ. 321 เตียง รพ.สนาม 283 ราย ศูนย์โควิดชุมชน 1,738 เตียง เหลือ 2,194 ราย
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 377,733 โด๊ส เข็มที่ 2 จำนวน 322,251 โด๊ส
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย