หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่51(ห้าหนึ่ง) ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อสมทบทุนก่อสร้างศาลาการเปรียญและศาสนสถาน จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 13 พ.ย.64 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ.2564 ร่วมกับวัดน้ำซับ และชาวบ้านน้ำซับ ตำบลแมด อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี โดยมี พันเอก พานุวัตร์ ธุมา ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51(ห้าหนึ่ง) เป็นประธานกรรมการดำเนินการ และมีพระอภิทักษ์ ปฏิโชติ (ฉนฺทธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดน้ำซับ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยกำลังพลและพุทธศาสนิกชนชาวบ้านน้ำซับร่วมพิธีฯ เพื่อสมทบทุนก่อสร้างศาลาการเปรียญและศาสนสถาน ถวายเป็นพุทธบูชา เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป ลักษณะทั่วไป วัดน้ำซับ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ต.แมด อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ เจ้าอาวาสปัจจุบัน พระอภิทักษ์ ปฏิโชติ (ฉนฺทธมฺโม) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2460 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ 2537 เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน ศาสนสถาน มีศาลาการเปรียญ 2 หลัง หลังเก่ามีสภาพเก่าทรุดโทรม และศาลาการเปรียญหลังใหม่อยู่ระหว่างก่อสร้างแต่ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากขาดทุนทรัพย์อีกจำนวนมาก จึงขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพร่วมกัน เพื่อให้การก่อสร้างศาลาการเปรียญและศาสนสถานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด ณ วัดน้ำซับ ต.แมด อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ