ขอนแก่น(ชมคลิป)ตรวจATK 2 รอบ โรงงานผลิตสายไฟรถยนต์น้ำพอง หลังพนักงานติดเชื้อจากญาติผู้สัมผัสข้างนอก สธ. เร่งสกัดการแพร่กระจายไปยังบุคคลอื่น

นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เผยว่า กลุ่มที่เป็นกังวลในการสุ่มเสี่ยงในการแพร่ระบาดในอำเภอน้ำพองคือกลุ่มของโรงงานผลิตสายไฟรถยนต์ที่บ้านหินกองตำบลน้ำพอง โดยมีการติดเชื้อมาตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยมีพนักงานที่มาจากอำเภอข้างเคียงเป็นพนักงานเข้าใหม่ติดเชื้อมา โดยจากการที่คนงานทั้งหมด 700 กว่าคน ตรวจแล้วพบเชื้อ 37 ราย คิดเป็นร้อยละ 6 ของผู้ที่ติดเชื้อ ซึ่งทางอำเภอได้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนคือการตรวจหาเชื้อแบบ ATK  พร้อมกับทำบับเบอร์แอนด์ฟิล โดยการแบ่งคนงานทั้งหมดออกเป็น 10 บล็อก ปิดไปแล้ว 4 บล็อก เหลือกลุ่มที่ยังไม่ติดเชื้อ 6 บล็อก ต่อด้วยการลดจำนวนพนักงานหยุดพัก เดิมทำงาน 700 กว่า ลดเหลือ 400 กว่าคน เพื่อเป็นการสกัดกลุ่มเสี่ยง พร้อมแบ่งกลุ่มในการรับประทานอาหารกลางวัน และระหว่างทำงานไม่มีการสัมผัสกัน

โดยจากการตรวจอย่างเข้มงวดของทีมงานสาธารณสุขอำเภอน้ำพอง พิจารณาแล้วว่ามีผู้ติดเชื้ออยู่ในเกณฑ์ 6 เปอร์เซ็นต์ยังไม่ถึงขั้นต้องปิดโรงงาน โดยผู้ที่ติดเชื้อได้นำตัวเข้าระบบการรักษาของอำเภอตามประกาศของจังหวัดแล้ว

 

นายภารณ ธีรภานุ ประธานบริษัท เอส.พี.ออโต้โปรดักส์ จำกัด เผยว่าบริษัทประกอบกิจการผลิตสายไฟที่ใช้ในการผลิตรถยนต์ มีพนักงานทั้งหมด 700 กว่าคน เริ่มต้นทางบริษัทได้รับพนักงานใหม่เข้ามาทำงาน โดยปกติก่อนรับเข้าทำงานได้มีการตรวจคัดกรองโควิดด้วยการตรวจแบบ ATK เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ผลการตรวจเป็นลบ จากนั้นก็ทำการอบรมพนักงานใหม่ 3 วันในห้องอบรม พนักงานผ่านการอบรมเริ่มเข้าไลน์การผลิตในวันที่ 25,26,27 ซึ่งในวันที่ 28 ได้มีการตรวจสอบเพิ่มเติมและพบเชื้อโควิด ด้วยการตรวจแบบ ATK จากนั้นจึงได้มีการตรวจสอบพนักงานทั้งหมด พร้อมกับทำการวิเคราะห์ว่าเชื้อโรคน่าจะเข้ามาทางไหน

 

จากการวิเคราะห์พบว่า เชื้อน่าจะมาจากพนักงานที่รับเข้ามาใหม่ในชุดนี้ เนื่องจากคนติดเชื้อมีประวัติสัมผัสกับครอบครัวที่มีอาการไข้ จึงได้รู้ว่าพนักงานคนนี้ได้ไปทำงานตามไลน์ผลิตจุดไหนบ้าง จากการตรวจพบว่าไลน์การผลิตที่พนักงานใหม่เข้าไปทำงานด้วย มีการติดเชื้อ แต่มีอยู่ 2 ไลน์การผลิตที่ไม่มีพนักงานใหม่เข้าไปไม่ติดเชื้อ จำนวน 200 คน จึงได้มีการกักตัวพนักงานที่ยังไม่ติดเชื้อจำนวนทั้งหมด 200 คนก่อน พร้อมให้พนักงานที่ใกล้ชิดกลุ่มพนักงานใหม่ ผู้ที่ใกล้ชิดคนที่มีอาการทยอยกักตัว พร้อมกับทำการตรวจซ้ำอีกครั้งทั้งโรงงาน