ศรีสะเกษ – ปิดฉากการแข่งขันกีฬา “U20 E-sports Thailand Championship 2021” ครั้งที่ 1


เมื่อวันที่ 5 พ.ย. ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมศรีลำดวน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการจัดการแข่งขันรายการ “U20 E-sports Thailand Championship 2021” ครั้งที่ 1 โดยมี นายสันติ โหลทอง นายกสมาคมกีฬา E-sports แห่งประเทศไทย นายชนินทร์ คุ้มใหญ่โต ผอ.สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จังหวัดศรีสะเกษ นายรัฐวิทย์ อังคสกุลเกียรติ อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ นายสฤษดิ์ นาควารินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ น.ส.พรนภา ชาชุมพร ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) จังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการและนักกีฬา E-sports ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม
นายอนุรัตน์ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับการประกาศให้เป็น 1 ใน 16 เมืองกีฬา (Sports City) โดยมียุทธศาสตร์มุ่งเน้นการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองกีฬา ทั้งด้านอุตสาหกรรมกีฬา (Sport industry) และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport tourism) เพื่อพัฒนาคน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี พัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ สร้างเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง โดยใช้กีฬาเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อร่วมกันสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเกี่ยวกับกีฬา E-sports ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งเผยแพร่กิจกรรมการแข่งขันกีฬา E-sports ให้เยาวชนอย่างมีเป้าหมาย และถูกต้อง อีกด้วย.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา  ศรีสะเกษ // รายงาน