จ.เลย พบผู้ป่วยโควิด-19 รวม 18 ราย ระบาดจากนอกพื้นที่ 7 ราย ในพื้นที่ 11 ราย


วันที่ 22 ต.ค. 64 เวลา 10.00 น.ที่ศูนย์ปฏิบัติกาฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ห้องประชุมภูหลวงชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเลย แถลงสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 เป็นเอกสาร
รายงานผู้ติดเชื้อประจำวันที่ 22 ตุลาคม 64 พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวน 18 ราย ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต ผู้เสียชีวิตสะสม 28+1 ราย เท่าเดิม มีผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 3,459 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 262 ราย หายป่วยแล้ว 3,169 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 377 ราย วันนี้ผู้ป่วยหายส่งตัวกลับบ้าน 29 ราย มีผู้ป่วยนอกพื้นที่เดินทางเข้ามารักษาจากต่างจังหวัดดังนี้ จากพื้นที่ควบคุมพิเศษและเข้มงวด กรุงเทพฯ 2 ราย ระยอง 2 ราย จากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 5 ราย จากจังหวัดขอนแก่น 1 ราย เพชรบุรี 1 ราย เพชรบูรณ์ 2 ราย และอุดรธานี 1 ราย
มีผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 136 ราย อาการปอดอักเสบไม่รุนแรง 108 ราย มีอาการปอดอักเสบรุนแรง 18 ราย มีผู้ป่วยต้องใส่ท่อหายใจ 1 ราย
ส่วนการบริหารเตียงรักษาพยาบาล ใน รพ. 355 เตียง รพ.สนาม 283 ราย ศูนย์โควิดชุมชน 1,678 เตียง เหลือ 2,069 ราย
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 283,994 โด๊ส เข็มที่ 2 จำนวน 186,133 โด๊ส
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ /