นายกรัฐมนตรี​ เยี่ยมติดตาม​โคกหนองนาโคกอีโด่ยวัลเลย์ วัดป่าศรีแสงธรรม​ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

วันที่ 15​ ต.ค.64พลเอก​ประยุทธ์​ จันทร์​โอชา​ นายกรัฐมนตรี​ พร้อมคณะลงพื้นที่​ พบปะเครือข่ายโคก หนอง นา วัดป่าศรีแสงธรรม.ต.ห้วยยาง​ อ.โขงเจียม​ จ.อุบลราชธานี​ โครงการ ดังกล่าวฯ​ ถูกกำหนดเป็นพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” แปลงต้นแบบระดับตำบล พื้นที่ 15 ไร่ และโครงการฟาร์มตัวอย่าง อีก 20 ไร่ ที่ได้ขุดแปลงเกษตรเดิมของโรงเรียน จนได้รับพระราชทานชื่อเป็น “โครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวังวัดป่าศรีแสงธรรม” โครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง

มีกิจกรรมที่นักเรียนมาช่วยพัฒนา ปลูกต้นไม้ทุกวันประมาณวันละ 50 คน ระหว่างดำเนินการมีชาวบ้านที่อยู่รอบวัด และคนที่ได้รับผลกระทบการถูกเลิกจ้างงานช่วงโควิด 19 กลับมาจากโรงงานมาทำงานในโครงการประมาณ 23 คน ทางวัดจ้างวันละ 300 บาท นอกจากจะทำงานก่อสร้าง ทำงานเกษตรภายในวัดแล้ว ยังได้สอนการติดตั้งโซล่าร์เซลล์ให้กับช่างเพื่อเดินสายไปติดตั้งตามโรงพยาบาลต่าง ๆ หรือรับจ้างตามโรงงานโดยมีศิษย์เก่าที่จบวิศวะไฟฟ้ากลับมาช่วยงานที่โรงเรียนเป็นทีมงานออกติดตั้งโซล่าร์เซลล์ด้วย

ยงยุทธ ผูกพันธ์ ผู้สื่อข่าวจังหวัดอุบลราชธานี