สกลนคร – กำลังพลชุดโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านจาร เข้าพบปะ เยี่ยมเยียนผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ 

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 พันโท เศรษฐสิทธิ์ พวงบานเย็น ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ได้อนุมัติให้จัดกำลังพลจากชุดปฏิบัติการโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านจาร เข้าพบปะเยี่ยมเยียน ให้กับ นายทองสุข ชูเลิศ อายุ 57 ปี ซึ่งป่วยเป็นโรคขาลีบ และนางพุทธา ชูเลิศ อายุ 49 ปี ซึ่งป่วยเป็นโรคพังผืดในมดลูก โดยทั้งสองคนเป็นสามี ภรรยากัน และเป็นผู้ป่วยใน พระบรมราชานุเคราะห์ ณ บ้านเลขที่ 140 หมู่ที่ 6 บ้านหนองลุมพุก ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ในโอกาสนี้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการของโครงการฯได้มอบสิ่งอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นให้แก่ผู้ป่วยไว้ใช้ ซึ่งในปัจจุบันผู้ป่วย มีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น จากการที่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านจาร ได้ตเข้าเยี่ยมผู้ป่วยฯ ทำให้ผู้ป่วย มีขวัญและกำลังใจดีขึ้น และรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก ที่ทางหน่วยทหารมีความห่วงใย พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณ ที่หน่วยทหารได้มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภคให้ในครั้งนี้

ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13