จ.เลย พบผู้ป่วยโควิด-19 รวม 32 ราย ผู้ป่วยระบาดในพื้นที่ 26 ราย นอกพื้นที่ 6 ราย


วันที่ 12 ต.ค. 64 เวลา 10.00 น.ที่ศูนย์ปฏิบัติกาฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย วันนี้แถลงเป็นเอกสารสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวน 32 ราย มีผู้ป่วยเสียชีวิต ผู้เสียชีวิตสะสม 25+1 ราย เท่าเดิม มีผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 3,286 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 301 ราย หายป่วยแล้ว 2,960 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 270 ราย วันนี้ผู้ป่วยหายส่งตัวกลับบ้าน 1 ราย มีผู้ป่วยนอกพื้นที่เดินทางเข้ามารักษาจากต่างจังหวัดดังนี้ จากจังหวัดปทุมธานี 1 ราย ระยอง 2 ราย อุดรธานี 1 ราย และภูเก็ต 2 ราย
มีผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 176 ราย อาการปอดอักเสบไม่รุนแรง 112 ราย มีอาการปอดอักเสบรุนแรง 13 ราย มีผู้ป่วยต้องใส่ท่อหายใจ 4 ราย
ส่วนการบริหารเตียงรักษาพยาบาล ใน รพ. 325 เตียง รพ.สนาม 283 ราย ศูนย์โควิดชุมชน 1,708 เตียง เหลือ 2,044 ราย
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 241,651 โด๊ส เข็มที่ 2 จำนวน 148,916 โด๊ส
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย /