จ.เลย พบผู้ป่วยโควิด-19 รวม 39 ราย ผู้ป่วยระบาดในพื้นที่ 24 ราย นอกพื้นที่ 15 รายกระจายหลายพื้นที่


วันที่ 11 ต.ค. 64 เวลา 10.00 น.ที่ศูนย์ปฏิบัติกาฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย วันนี้แถลงเป็นเอกสารสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวน 39 ราย มีผู้ป่วยเสียชีวิต ผู้เสียชีวิตสะสม 25+1 ราย เท่าเดิม มีผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 3,254 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 270 ราย หายป่วยแล้ว 2,959 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 263 ราย วันนี้ผู้ป่วยหายส่งตัวกลับบ้าน 18 ราย มีผู้ป่วยนอกพื้นที่เดินทางเข้ามารักษาจากต่างจังหวัดดังนี้ จาก กรุงเทพฯ 2 ราย จังหวัดชลบุรี 5 ราย เพชรบูรณ์ 1 ราย และระยอง 7 ราย
มีผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 164 ราย อาการปอดอักเสบไม่รุนแรง 95 ราย มีอาการปอดอักเสบรุนแรง 11 ราย มีผู้ป่วยต้องใส่ท่อหายใจ 3 ราย
ส่วนการบริหารเตียงรักษาพยาบาล ใน รพ. 305 เตียง รพ.สนาม 283 ราย ศูนย์โควิดชุมชน 1,708 เตียง เหลือ 2,013 ราย
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 235,886 โด๊ส เข็มที่ 2 จำนวน 144,030 โด๊ส
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย