กอ.รมน.จังหวัด บึงกาฬ มอบถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบโควิด 19


เมื่อ 7 ต.ค. 64 เวลา 1000 – 1200 พ.อ.สุจิรชัย มหาธรรม รอง ผอ.รมน.จังหวัด บ.ก.(ท.) ร่วมกับ นายอำเภอบุ่งคล้า, สนง.จว.บ.ก., สด.จว.บ.ก., ดร.บุญมา พันดวง/บุญมาทีวี, ปลัดป้องกัน อ.บุ่งคล้า, ผู้นำชุมชน อ.บุ่งคล้า และ สมาชิก อส.กร./กองหนุน อ.บุ่งคล้า ร่วมมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) พื้นที่ อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ