จ.เลย พบผู้ป่วยโควิด-19 รวม 19 ราย ผู้ป่วยระบาดในพื้นที่ทั้ง 10 ราย นอกพื้นที่ 9 ราย


วันที่ 7 ต.ค. 64 เวลา 10.00 น.ที่ศูนย์ปฏิบัติกาฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย วันนี้แถลงเป็นเอกสารสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวน 19 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 24+1 ราย เท่าเดิม โดยเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อในพื้นที่ 19 ราย มีผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 3,151 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 219 ราย หายป่วยแล้ว 2,908 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 246 ราย วันนี้ผู้ป่วยหายส่งตัวกลับบ้าน 11 ราย มีผู้ป่วยนอกพื้นที่เดินทางเข้ามารักษาจากต่างจังหวัดดังนี้ จังหวัดชลบุรี 2 ราย นนทบุรี 2 ราย ขอนแก่น 4 ราย และอุดรธานี 1 ราย
มีผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 138 ราย อาการปอดอักเสบไม่รุนแรง 75 ราย มีอาการปอดอักเสบรุนแรง 6 ราย มีผู้ป่วยต้องใส่ท่อหายใจ 2 ราย
ส่วนการบริหารเตียงรักษาพยาบาล ใน รพ. 309 เตียง รพ.สนาม 283 ราย ศูนย์โควิดชุมชน 1,698 เตียง เหลือ 2,049 ราย
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 221,992 โด๊ส เข็มที่ 2 จำนวน 138,8818โด๊ส
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย /