ศรีสะเกษ-เสี่ยใหญ่ใจบุญ “ป.สมานธนโชค” มอบน้ำดื่ม 100 แพ็ค สนับสนุนเหล่ากาชาด-ดูแลทุกข์สุขพี่น้องประชาชน


เมื่อวันที่ 4 ต.ค. ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ รับมอบน้ำดื่ม ตรา วอเตอร์บอส จำนวน 100 แพ็ค จาก นายอนุศาสน์ สมาน ผู้ประกอบการเต้นท์รถ 6 ล้อ และ 10 ล้อมือสอง หจก.ป.สมานธนโชค บ้านหนองครก ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน รวมถึงผู้ประสบปัญหาอุทกภัย วาตภัย และภัยแล้ง ในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ เพื่อเป็นกำลังใจ ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา  ศรีสะเกษ // รายงาน