เลย – พบผู้ป่วยโควิด-19 รวม 5 ราย ผู้ป่วยระบาดในพื้นที่ 1 รายนอกพื้นที่ 4

จ.เลย พบผู้ป่วยโควิด-19 รวม 5 ราย ผู้ป่วยระบาดในพื้นที่ 1 รายนอกพื้นที่ 4 รายสถานการณ์เริ่มนิ่ง ช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
วันที่ 14 ก.ย. 64 เวลา 10.00 น.ที่ศูนย์ปฏิบัติกาฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย วันนี้แถลงเป็นเอกสารสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวน 5 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม19+1 รายเท่าเดิม โดยเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อนอกพื้นที่ทั้ง 5 ราย ในพื้นที่ 1 ราย มีผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 2,762 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 151 ราย หายป่วยแล้ว 2,582 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 266 ราย วันนี้ผู้ป่วยหายส่งตัวกลับบ้าน 12 ราย โดยผู้ป่วยเดินทางเข้ามารักษาจากต่างจังหวัดดังนี้ จังหวัดนนทบุรี 1 ราย สมุทรปราการ 1 ราย และชลบุรี 2 ราย
มีผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 57 ราย อาการปอดอักเสบไม่รุนแรง 83 ราย มีอาการปอดอักเสบรุนแรง 11 ราย ผู้ป่วยต้องใส่ท่อหายใจ 1 ราย
บริหารเตียงใน รพ.334 เตียง รพ.สนาม 371 เตียง และศูนย์โควิดชุมชน 1,508 เตียง ว่าง 2,002 เตียง
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 149,088 โด๊ส ฉีดเข็มที่ 2 จำนวน 90,382 โด๊ส

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย /