เลย – พบผู้ป่วยโควิด-19 รวม 10 ราย ผู้ป่วยระบาดในพื้นที่ 2 รายนอกพื้นที่ 8 ราย


วันที่ 13 ก.ย. 64 เวลา 10.00 น.ที่ศูนย์ปฏิบัติกาฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย วันนี้แถลงเป็นเอกสารสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวน 10 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม19+1 รายเท่าเดิม โดยเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อนอกพื้นที่ทั้ง 10 ราย ในพื้นที่ 2 ราย มีผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 2,757 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 158 ราย หายป่วยแล้ว 2,580 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 264 ราย วันนี้ผู้ป่วยหายส่งตัวกลับบ้าน 31 ราย โดยผู้ป่วยเดินทางเข้ามารักษาจากต่างจังหวัดระยอง 2 ราย นนทบุรี 2 ราย ปทุมธานี 1 ราย สมุทรปราการ 2 ราย และหนองบัวลำภู 1 ราย
มีผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 62 ราย อาการปอดอักเสบไม่รุนแรง 87 ราย มีอาการปอดอักเสบรุนแรง 9 ราย ผู้ป่วยต้องใส่ท่อหายใจ 1 ราย
บริหารเตียงใน รพ.323 เตียง รพ.สนาม 371 เตียง และศูนย์โควิดชุมชน 1,508 เตียง ว่าง 2,002 เตียง
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 148,250 โด๊ส ฉีดเข็มที่ 2 จำนวน 88,498 โด๊ส

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย