หนองบัวลำภู(ชมคลิป)ผู้ว่าเมืองลุ่มภูพบสื่อมวลชน หวังกระจายข่าวสารความเข้าใจโควิด-19

แม่เมืองลุ่มภู พบสื่อมวลชนสร้างการรับรู้กระจายข่าวสารที่ถูกต้องสู่ประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่อาจเกิดขึ้นในเร็ววันนี้อีกรอบใหม่

เมื่อวันที่ 10 กย.64 ณ ศูนย์แถลงข่าวจังหวัดหนองบัวลำภู ภายในศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นพ.สุรพงษ์ ผดุงเวียง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู พ.ต.อ.อัษดิน สมศรี ผกก.สภ.ศรีบุญเรือง ร่วมในการแถลงข่าวสร้างการรับรู้ กระจายข่าวสารที่ถูกต้องสู่ประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19โดยมีนางสาวจุฑามาศ จิเจริญ ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู นางสาวพัชนี สภา วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ดร.ประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู และสื่อมวลชน ทุกสาขาอาชีพเข้าร่วมรับฟังภายใต้สถานการณ์โควิด-19

ในการจัดกิจกรรม”จังหวัดหนองบัวลำภู พบ สื่อมวลชน” ในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจแก่สื่อมวลชนทุกสาขาอาชีพ ให้สามารถนำข้อมูลข่าวสารตลอดทั้งการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภูไปสู่ประชาชนในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม โดยในปีงบประมาณ 2565 อาทิ การอนุมัติโครงการก่อสร้าง Skywalk บนภูแอ่นบริเวณช่องเขาขาด อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ อำเภอโนนสัง (งบกลุ่มจังหวัด ปี 64 วงเงิน 22 ล้านบาท การก่อสร้างศาลปู่หลุบและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณช่องเขาขาด อำเภอโนนสัง (งบจังหวัด ปี 65วงเงิน 1.5 ล้านบาท)การพัฒนาสวนไดโนเสาร์กลางแจ้ง (Dino Park เฟส 2) ในพื้นที่ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู (งบจังหวัด ปี 65 วงเงิน 20 ล้านบาท)

การก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้า Dino Pakพิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู (งบกลุ่มจังหวัด ปี 65วงเงิน 31.9 ล้านบาท) การก่อสร้างลานจอดรถตลาดห้วยเดื่อ ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู(งบจังหวัด ปี 65วงเงิน 15 ล้านบาท)การก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์@NONGBUALAMPHU ณ บริเวณเทือกเขาภูพานคำ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู (งบกลุ่มจังหวัด ปี 65 วงเงิน 31.9 ล้านบาท) และการจัดงานแพรพรรณลุ่มภู สู่สากล 2022 (งบกลุ่มจังหวัด ปี 65 วงเงิน 4.3 ล้านบาท) อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานทุกมิติ

ด้าน นพ.สุรพงษ์ฯนพ.สสจ.หนองบัวลำภู กล่าวว่าสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู มีจำนวนผู้ติดเชื้อนอกพื้นที่ ขอเข้ามารับการรักษาในจังหวัดหนองบัวลำภู ลดน้อยลง ปัจจุบันมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 สะสม จำนวน 3,516 ราย รักษาหายแล้ว 3,241 ราย คงเหลือรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 259 ราย แยกเป็นรักษาในโรงพยาบาล 128 ราย รักษาในโรงพยาบาลสนาม 98 ราย home isolation 3 ราย community isolation 30 ราย เสียชีวิตสะสม 16 ราย และขณะนี้จังหวัดหนองบัวลำภู ได้เร่งบริการฉีดวัคซีน ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 608 อย่างเร่งด่วน เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดหนองบัวลำภู มีภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 เพิ่มมากขึ้น เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและการแพร่ระบาดของการติดเชื้อในทุกอำเภอ

โดยนโยบายเร่งด่วนขณะนี้ได้อำนวยความสะดวกให้ทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนเชิงรุก ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 608 ในทุกตำบลเพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้เปราะบาง หญิงตั้งครรภ์ ได้มีโอกาสได้เข้าถึงการฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดและทั่วถึง โดยจังหวัดหนองบัวลำภูได้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไปผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค หญิงตั้งครรภ์ บุคลากรทางการแพทย์ไปแล้วดังนี้ประชาชนที่ฉีดวัคซีนเข็มแรก จำนวน 145,490 ราย ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 48,527 ราย และบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ด่านหน้า ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ไปแล้ว 2,823 ราย

ในขณะที่ พ.ต.อ.อัษดิน สมศรี ผกก.สภ.ศรีบุญเรือง กล่าวถึงสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีมาตรการป้องกันการสัมผัสระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจทุก สภ.กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์ในทุกคดี ในส่วนของตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู สภ.ศรีบุญเรือง เป็นหนึ่งในโรงพักที่ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการดังกล่าวด้วยใช้สื่อออนไลน์พัฒนารูปแบบการใช้สื่อในยุคดิจิทัลซึ่งเป็นนวัตกรรมแจ้งข้อมูลเบาะแสติดตามเหตุที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องมาโรงพักแต่ร้อยเวรและเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถให้การดูแลบริการประชาชนได้อันเป็นการลดการเดินทางและเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ นี่คือนวัตกรรมที่ สภ.ศรีบุญเรือง นำมาประยุกต์ใช้ในยุควิกฤตินี้

นางศิวพรฯผวจ.หนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมว่าสิ่งที่ทุกคนต้องไม่ประมาทในขณะนี้คือ การสวมใส่หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง การล้างมือบ่อยๆ และงดเว้นไปในที่มีคนแออัดยังคงต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพราะการปฏิบัติเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือ และสิ่งจำเป็นในการที่จะรักษาตัวของเราเองให้ปลอดภัย จากการติดเชื้อโควิด-19ได้ และที่ผ่านมาขอขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ให้ความร่วมมือและช่วยกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคโควิด -19 ไปด้วยกัน และขอส่งกำลังใจ และความห่วงใยไปให้กับทีมแพทย์พยาบาลบุคลาการทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ในการรักษาดูแลผู้ป่วย ทั้งในโรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนาม และอสม.กำนัน ผญบ. ผู้นำชุมชน ทุกหมู่บ้าน ที่ทำหน้าที่ในการดูแล เผ้าระวัง การแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ในทุกพื้นที่หากพวกเราชาวหนองบัวลำภู ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันทุกฝ่าย วิกฤติโควิด-19ที่เชื่อว่าอาจเกิดวิกฤติรอบโลกรอบใหม่ในเดือนอีก2 เดือนข้างหน้านี้ได้ และเชื่อว่าหากเราร่วมกันปฏิบัติภายใต้มาตรการเคร่งครัด อีกไม่นานพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 อย่างแน่นอน
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู