เลย – พบผู้ป่วยโควิด-19 รวม 21 ราย ผู้ป่วยระบาดในพื้นที่ 10 นอกพื้นที่ 11 รายมีผู้เสียชีวิต 1 ราย


วันที่ 9 ก.ย. 64 เวลา 10.00 น.ที่ศูนย์ปฏิบัติกาฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย วันนี้แถลงเป็นเอกสารสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวน 21 ราย มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ผู้เสียชีวิตสะสมเท่าเดิม 19+1 ราย โดยเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อนอกพื้นที่ทั้ง 21 ราย ในพื้นที่ 10 ราย มีผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 2,718 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 189 ราย หายป่วยแล้ว 2,510 ราย ผู้ป่วยสัมผัสยืนยันสะสม 3,939 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 229 ราย วันนี้ส่งผู้ป่วยหายส่งตัวกลับบ้าน 70 ราย โดยผู้ป่วยเดินทางเข้ามารักษาจากต่างจังหวัดดังนี้ กรุงเทพฯ 1 ราย ชลบุรี 5 ราย สมุทรสาคร 1 ราย สระบุรี 1 ราย สุพรรบุรี 1 ราย หนองบัวลำภู 1 ราย และสุโขทัย 1 ราย
มีผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 77 ราย อาการปอดอักเสบไม่รุนแรง 101 ราย มีอาการปอดอักเสบรุนแรง 11 ราย ผู้ป่วยต้องใส่ท่อหายใจ 1 ราย
ส่วนการบริหารเตียงผู้ป่วย ใน รพ. 382 เตียง รพ.สนาม 371 เตียง ศูนย์โควิดชุมชน 1,508 เตียง คงเหลือ 2,022 เตียง
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 137,339 โด๊ส ฉีดเข็มที่ 2 จำนวน 79,040 โด๊ส

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย