เลย – พบผู้ป่วยโควิด-19 รวม 10 ราย ไม่พบผู้ป่วยระบาดในพื้นที่


วันที่ 6 ก.ย. 64 เวลา 10.00 น.ที่ศูนย์ปฏิบัติกาฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย วันนี้แถลงเป็นเอกสารสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวน 10 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 18+1 รายเท่าเดิม โดยเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อนอกพื้นที่ทั้ง 12 ราย ในพื้นที่ไม่พบ มีผู้ป่วยสะสมแล้วจำนวน 2,673 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 355 ราย หายป่วยแล้ว 2,300 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 278 ราย วันนี้ส่งผู้ป่วยหายส่งตัวกลับบ้าน 15 ราย โดยผู้ป่วยเดินทางเข้ามารักษาจากต่างจังหวัดดังนี้ ชลบุรี 6 ราย สมุทรปราการ 2 ราย สมุทรสาคร 2 ราย
มีผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 187 ราย อาการปอดอักเสบไม่รุนแรง 152 ราย มีอาการปอดอักเสบรุนแรง 16 ราย ผู้ป่วยต้องใส่ท่อหายใจ 1 ราย
จำนวนผู้ป่วยใน รพ. 377 เตียง ในรพ.สนาม 6 แห่ง 371 เตียง ศูนย์โควิดชุมชน 1,517 เตียง เตียงว่าง 2,007 เตียง
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 126,471 โด๊ส ฉีดเข็มที่ 2 จำนวน 71,663 โด๊ส

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย