(ชมคลิป)จ.เลย พบผู้ป่วยโควิด-19 รวม 7 ราย นอกพื้นที่ทั้ง 7 ราย มีผญบ.เสียขีวิตขณะปฏิบัติงาน 1 ราย

ที่ศูนย์ปฏิบัติกาฉุกเฉินด้ายการแพทย์และสาธารณสุข ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย โดยนายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายแพทย์สมขาย ขมภูคำ รองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดเลย แถลงสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นจำนวน 7 ราย พบผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นผู้ใหญ่บ้าน ผู้เสียชีวิตสะสม 17+1 ราย โดยเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อนอกพื้นที่ 7 ราย รวมมีผู้ป่วยสะสมแล้วจำนวน 2,639 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 427 ราย หายป่วยกลับบ้านแล้ว 2,195 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 290 ราย วันนี้ส่งผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 2,195 ราย วันนี้หายส่งตัวกลับบ้าน 34 ราย โดยผู้ป่วยเดินทางเข้ามารักษาจากต่างจังหวัดดังนี้ ปทุมธานี 1 ราย ยะลา 1 ราย ระยอง 2 ราย สมุทรปราการ 2 ราย และสุโขทัย 1 ราย
มีผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 230 ราย อาการปอดอักเสบไม่รุนแรง 179 ราย มีอาการปอดอักเสบรุนแรง 18 ราย ผู้ป่วยต้องใส่ท่อหายใจ 3 ราย
จำนวนผู้ป่วยใน รพ. 404 เตียง ในรพ.สนาม 6 แห่ง 371 เตียง ศูนย์โควิดชุมชน 1,517 เตียง เตียงว่าง 1,981 เตียง
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 120,912 โด๊ส ฉีดเข็มที่ 2 จำนวน 67,777 โด๊ส
นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวแสดงความเสียใจว่า มีบุคลากรกรมการปกครองเสียชีวิต 1 ราย คือ นายคำบาง แพงพยอม อายุ 59 ปี ผู้ใหญ่บ้านโนนพัฒนา หมู่ 7 ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง ขณะปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานควบคุมโรค โดยนายคำบาง เสียชีวิตจากติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 1 ก.ย.64 มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยในพื้นที่ ซึ่งเป็นลูกบ้านที่ติดเชื้อโควิดจากต่างจังหวัด ขอกลับมารักษาตัวที่บ้าน เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 10 ส.ค.64 เข้ารับการรักษาตัวที่ รพ.ภูหลวง เมื่อวันที่ 11 ส.ค.64 และถูกส่งตัวไปรักษาตัวที่ รพ.เลย เมื่อวันที่ 16 ส.ค.64 และได้เสียชีวิตลงเมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 1 ก.ย.64 เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกของ จ.เลย ที่ปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานควบคุมโรค และเสียชีวิตจากโควิด-19 ซึ่งนายธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย รับทราบ และได้แจ้งไปทางกระทรวงมหาดไทย เพื่อหาทางช่วยเหลือครอบครัว ต่อไป

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย