หนองบัวลำภู-แม่เมืองลุ่มภู มอบเกียรติบัตรยกย่องคนดีของสังคม มีคุณธรรม เก็บทองคำหนัก 5 บาทคืนเจ้าของ


ที่ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู มอบเกียรติบัตรพร้อมถ่ายภาพร่วมกับบุคคลที่กระทำความดี มีคุณธรรม เก็บสร้อยคอทองคำหนัก 5 บาทขึ้นโรงพักประกาศหาเจ้าของมารับคืน จำนวน 2ราย ท่ามกลางสักขีพยานหัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัดหนองบัวลำภู
นางสาวพัชนี สภา วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าจากการที่สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวชาวอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู กระทำความดี สมควรได้รับการยกย่องในการกระทำความดี โดยเก็บกระเป๋าสตางค์ ซึ่งมีทองคำรูปพรรณ จำนวน 1 เส้นน้ำหนักโดยประมาณ 5 บาทซึ่งเป็นของนายจันทร์สี ศรีภูธร และได้ นำมาแจ้งความพร้อมส่งคืนเจ้าของเรียบร้อยแล้ว คือ นางสายฝน พูลอ่อน อายุ 51 ปี อาชีพค้าขาย เป็น อาสาจราจร (อส.จร.ญ) สังกัดกองร้อย น้ำหวาน สถานีตำรวจภูธรนากลาง และ นางละเอียด ชามโป๊ะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 17 ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
นางสาวพัชนี สกา วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมว่าบุคคลที่ กระทำความดี มีคุณธรรม เพื่อเข้ารับมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่อง จำนวน 2รายในครั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560 – 2564) โดยมีคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ภายใต้คุณธรรม หลักของชาติ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม รวมถึงการยก ย่องเชิดชูบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนและสังคม
ในการนี้ การที่มีบุคคลที่กระทำความดี สมควรได้รับการยกย่องในการกระทำความดี ตามที่มีสื่อมวลชนของจังหวัดหนองบัวลำภู หลายสำนักได้นำเสนอ ข่าวให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน และเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่วงศ์ตระกูล จึงขอเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูได้ให้เกียรติมอบ เกียรติบัตร พร้อมถ่ายภาพร่วมกับบุคคลที่กระทำความดี มีคุณธรรม ในที่ประชุมกรมการจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัด ร่วมรับทราบต่อไป
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู

Related posts