นครพนม-เตรียมสร้างตลาดสีฟ้าตรวจ ATK คนขาย เพิ่มความมั่นใจคนซื้อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่


วันที่ 22 สิงหาคม 2564 ห้องประชุมร่มฉัตร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม และนายนพดล จอมเพชร นายอำเภอเมืองนครพนม ร่วมกันแถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ในพื้นที่ ซึ่งวันนี้มีผู้ป่วยยืนยันเพิ่ม ขึ้น 25 ราย ทั้งหมดเป็นผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมกลายเป็น 4,196 ราย มีการรักษาหายแล้ว 3,174 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 1,006 ราย และเสียชีวิตสะสม 16 ราย
สำหรับสถานการณ์โดยรวมมีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่และทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนมได้ดำเนินการแก้ไขและมีการถอดบทเรียนสร้างแนวป้องกันให้มีความปลอดภัยสำหรับประชาชนมากยิ่งขึ้น เช่นกรณีเหตุการณ์การแพร่ระบาดในหมู่รถบรรทุกภายหลังการดำเนินการจนสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ทางจังหวัดก็ได้มีการออกมาตรการสำหรับรถบรรทุกขนส่งสินค้าเข้า-ออก หรือผ่านเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม คือบริษัทต้องมีการตรวจคัดกรองพนักงานขับรถและผู้ติดตามตั้งแต่ต้นทาง มีมาตรการเฝ้าระวังพนักงานของตนเอง ทุกราย เมื่อมาถึงนครพนมต้องมีการตรวจคัดกรองจาก 4 ด่านหลักอีกครั้ง มีการตรวจเอกสารที่ด่านเข้าออกมีมาตรการระหว่างรอส่งของที่ต้องมีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มีมาตรการเฝ้าระวังในกลุ่มพนักงานขับรถบรรทุกที่อยู่ในพื้นที่นครพนม ส่วนกรณีที่มีคำสั่งปิด 3 ตลาดเพื่อการตรวจค้นหาเชิงรุกภายหลังการพบผู้ติดเชื้อนั้น หลายคนอาจมีข้อสงสัยว่าทำไมถึงต้องปล่อยเวลาออกไปอีก 1 วัน จึงมีคำสั่งปิดตลาด ซึ่งทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนมได้ชี้แจงว่า ที่ต้องปล่อยออกไปอีก 1 วันก่อนสั่งปิด เพราะพ่อค้าแม่ค้าได้มีการซซื้อสินค้าที่เป็นประเภทอาหารสดมาจำหน่ายแล้วหากไม่ได้จำหน่ายจะได้รับความเสียหายจำนวนมาก แต่ก็ได้ยืนยันให้ประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อหาได้มั่นใจว่าจะไม่มีการแพร่ระบาดอย่างแน่นอน เพราะกลุ่มผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยงสูงทั้งหมดเจ้าหน้าที่ได้นำตัวไปรักษาและกักตัวหมดแล้ว ซึ่งหลังมีคำสั่งปิดตลาดก็ให้ผู้รับผิดชอบตลาดดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดทั้งหมด โดยหลังจากนี้ทางจังหวัดก็ได้เตรียมสร้างมาตรการตลาดสีฟ้าออกมา เพื่อการันตีและสร้างความมั่นใจให้ประชาชนที่จะมาจับจ่ายซื้อหาสินค้าว่าจะมีความปลอดภัยห่างไกลจากไวรัสโควิด โดยจะให้ผู้ที่มาจำหน่ายสินค้าตรวจ ATK ทุกรายในตลาดสด ตลาดนัด ตลาดค้าส่งที่มีความเสี่ยง และจะมีการสุ่มตรวจเป็นระยะตามวงรอบ เช่นเดียวกับสถานที่ขนส่ง/ขนส่งสาธารณะทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และแคมป์คนงานก่อสร้าง เนื่องจากถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาด ทั้งยังเป็นสถานที่สำคัญที่ช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด ขณะเดียวก็มีกรณีเหตุการณ์ที่จะต้องมีการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจพบบุคคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงาน Cohort ward ดูแลผู้ป่วยโควิด ที่เคยป่วยเป็นผู้ติดเชื้อโควิดที่มีการรักษาหายแล้ว กลับมาตรวจพบเชื้ออีกครั้ง แม้จะมีการเข้ารับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว โดยเป็นวัคซีน Sinovac และ Pfizer ซึ่งการตรวจพบในครั้งนี้เป็นการรีเช็คตามวงรอบสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโควิด ส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค ว่าเป็นเชื้อตายเดิมที่กลับมาใหม่ หรือเป็นการติดเชื้อใหม่จากการปฏิบัติหน้าที่
ข่าว/ภาพ ประทีป วชิระธัญญากุล นครพนม