บึงกาฬ – นักเรียนเก่ง รับรางวัลเพื่อสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ

เชิดชูนักเรียนมัธยมโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมได้รับรางวัลชมเชยประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระดับประเทศ จากอธิบดีกรมป่าไม้
จากประกาศกรมป่าไม้ เรื่องผลการตัดสินรางวัลโครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ระดับมัธยมศึกษา หรืออาชีวศึกษา ซึ่งบรรจุภัณฑ์ชื่อ “กระถางเพาะชำกล้าไม้จากยางคอมโพสิตพาวดีของยางพารากับหมากกระบกและดินขาว” ของนายกรรณวิล ติยะบุตร และคณะ 4 คน จากโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม จังหวัดบึงกาฬ เงินรางวัล 5,000 บาท
แต่เนื่องจาสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจัดพิธีมอบรางวัล ณ กรมป่าไม้ได้ ศูนย์ป่าไม้บึงกาฬ โดยนายสุรัตน์ วิเศษลา ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้จังหวัดบึงกาฬจึงเป็นผู้แทนมอบรางวัลแก่ นายกรรณวิล ติยะบุตร และคณะ 4 คน จากโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ณ ศูนย์ป่าไม้จังหวัดบึงกาฬ ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ