ทั่วไทย(ชมคลิป)สุพรรณบุรี รมช.ประภัตร สั่งชลประทานเร่งสูบน้ำช่วยเหลือเกษตรกรนาข้าวขาดแคลนน้ำ


นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ นายมณเฑียร สงฆ์ประชา ส.ส.จังหวัดชัยนาท นายปรีชา ทองคำ รอง ผวจ.สุพรรณบุรี นางศุภรินทร์ เสนาธง รอง ผวจ.ชัยนาท นายพงษ์ศักดิ์ อัครมณี ผอ.ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 12 จ.ชัยนาท นายวีระศักดิ์ บุญเชิญ เกษตร จ.สุพรรณบุรี ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกร ลงพื้นที่ดูปริมาณน้ำคลองมะขาม-เฒ่าอู่ทอง อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี เนื่องจากขณะนี้ชาวนา จ.ชัยนาท จ.สุพรรณบุรี ที่ได้เพาะปลูกข้าวนาปี กำลังได้รับความเดือดร้อน นาข้าวกว่า 500,000 ไร่ กำลังขาดแคลนน้ำ
ซึ่งนายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ ได้ชี้แจงในบริหารจัดการน้ำคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง คลอง มอ.ระยะทาง 104 กม.ให้เกษตรกรรับทราบปัญหาการใช้น้ำ โดยมีนายมณเฑียร สงฆ์ประชา ส.ส.จ.ชัยนาท นายปรีชา ทองคำ รอง ผวจ.สุพรรณบุรี นางศุภรินทร์ เสนาธง รอง ผวจ.ชัยนาท นายพงษ์ศักดิ์ อัครมณี ผอ.ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 12 จ.ชัยนาท นายวีระศักดิ์ บุญเชิญ เกษตร จ.สุพรรณบุรี นายอำเภอพื้นที่จังหวัดชัยนาท นายอำเภอในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี นายรุ่งธรรม บ่อเกิด ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวนา อ.หันคา จ.ชัยนาท ชาวนา จ.สุพรรณบุรี ร่วมรับฟังแนวทางแก้ไขปัญหานาข้าวขาดแคลนน้ำ ปริมาณน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท มีน้อย ส่งผลให้คลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง ไม่มีน้ำให้ชาวนาสูบใส่นาข้าว ประกอบกับปีนี้ฝนทิ้งช่วง ชาวนากำลังได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากชาวนาได้ทำการเพาะปลูกข้าวนาปีไปแล้วกว่า 500,000 ไร่ ซึ่งมีชาวนา จาก อ.หันคา จ.ชัยนาท และชาวนา อ.เดิมบางนางบวช อ.สามชุก อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี มารับฟังแนวทางแก้ไขปัญหานาข้าวกำลังขาดแคลนน้ำ ที่ศาลาเอนกประสงค์บ้านดอนไร่ ริมคลองชลประทานมะขามเฒ่า-อู่ทอง อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
ด้านนายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าล่าสุดได้สั่งให้ทางชลประทาน เร่งสูงน้ำจากประตูน้ำพลเทพ ปากคลอง มอ.จ.ชัยนาท ลงสู่คลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง จำนวน 6 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งได้มีข้อตกลงในการบริหารจัดรอบเวรให้ชาวนาได้แบ่งกันสูบน้ำใส่นาข้าว ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค.จะให้ชาวนา อ.หันคา จ.ชัยนาท และ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี สูบไปจนถึงวันที่ 20 ส.ค.และจะให้ชาวนาหยุดสูบ เพื่อให้น้ำไปถึงคลอง 15 ช่วงปลายคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง จากนั้นจะให้เป็นคิวของชาวนา ช่วงปลายคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง ได้สูบก่อน ตั้งแต่วันที่ 22 ส.ค. ชาวนาระหว่างคลอง 12-13-14-15 อ.ดอนเจดีย์ เริ่มสูบได้ไปจนถึงวันที่ 25 ส.ค.
วันที่ 26 ส.ค.ถึงวันที่ 3 ก.ย. เป็นคิวสูบของชาวนา คลอง 7-8-9-10-11 อ.สามชุก และวันที่ 4-5 ก.ย.เป็นคิวของชาวนาคลอง 5-6 อ.เดิมบางนางบวช เพื่อเป็นการจัดสรรแบ่งคิวให้ชาวนา จ.ชัยนาท กับ จ.สุพรรณบุรี ได้สูบน้ำใส่นาข้าว เพื่อลดปัญหาชาวนาแย่งกันสูบน้ำใส่นาข้าว หลังจากได้จัดสรรแบ่งคิวให้ชาวนาสูบน้ำกันแล้วชาวนายอมรับในข้อตกลง ซึ่งจะมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้ดูแล โดยทางรองผู้วาราชการได้มอบหมายให้นายอำเภอและเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งจังหวัดชัยนาทและจังหวัดสุพรรณบุรี เข้ามาช่วยดูแลในการจัดสรรคิวสูบน้ำของชาวนา เพื่อเป็นการป้องกันชาวนาแย่งน้ำกันอีก โดยขอให้ชาวนาทุกคนทำตามข้อตกลง สูบน้ำเข้านาตามคิวของตัวเอง จะได้ไม่มีปัญหาการแย่งสูบน้ำกันอีกด้วย
ขณะที่นายมณเฑียร สงฆ์ประชา ส.ส.จ.ชัยนาท เปิดเผยว่าชาวนา จ.ชัยนาท จ.สุพรรณบุรี ที่ใช้น้ำคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง นั้นเป็นพื้นที่ติดต่อกัน เป็นบ้านพี่เมืองน้องกัน ขณะนี้ชาวนาทั้ง 2 จังหวัด กำลังได้รับความเดือนร้อน นาข้าวขาดแคลนน้ำ ประกอบกับช่วงน้ำฝนทิ้งช่วงและเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท มีปริมาณน้ำน้อย ชาวนา จ.ชัยนาท และ จ.สุพรรณบุรี จึงต้องแบ่งปันกันใช้น้ำ หากชาวนาไม่แบ่งปันกันใช้น้ำจะส่งผลให้นาข้าวเสียหายทั้งหมด ชาวนาทั้ง 2 จังหวัด จึงต้องมาร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาการแย่งน้ำกัน โดยได้มีการจัดรอบเวร จัดคิวให้ชาวนาแต่ละช่วงได้สูบน้ำใส่นาข้าว ที่กำลังขาดแคลนน้ำอยู่ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวนาทั้ง 2 จังหวัด ไปจนกว่าจะโชคดีมีฝนจะตกลงมาช่วยชาวนา
มงคล สว่างศรี สุพรรณบุรี

#อีสานเดลี่ออนไลน์