(ชมคลิป)ผอ.เจ้าท่าภูมิภาคอุบลราชธานี จับมือท้องถิ่น-ชุมชน ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ


เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 ส.ค. ที่บริเวณป่าชุมชน บ้านกุดเมืองฮาม หมู่ที่ 5 ต.กุดเมืองฮาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ นายชาญยุทธ์ ชื่นตา ผอ.สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับ นายโกวิทย์ รักสิน นายก อบต.กุดเมืองฮาม พร้อมด้วย นางรจนา ทองทิพย์ ปลัด อบต.กุดเมืองฮาม นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่ อบต.กุดเมืองฮาม ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันจัดกิจกรรม “จภ.7 ปลูกต้นไม้ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564” “กรมเจ้าท่า พาปลูกป่า รักษาลำน้ำ” ภายใต้โครงการ จภ.7 ร่วมพัฒนาแหล่งน้ำ สร้างสิ่งแวดล้อม พร้อมใจปลูกต้นไม้ 7 เดือน 7,777 ต้นเนื่องในโอกาสวันสำคัญของประเทศไทย จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 ของทางสาธารณสุขอย่างเข้มงวด
นายชาญยุทธ์ กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม โดยกรมเจ้าท่า ได้มีนโยบาย ให้สำนักงานเจ้าท่า ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ โดยการปลูกไม้เศรษฐกิจ ซึ่งสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี ได้นำพันธุ์ไม้ อาทิ ไม้พะยูง ไม้ประดู่ ไม้ยางนา ไม้มะค่า เป็นต้น จำนวน 1,200 ต้น มาปลูกบนพื้นที่ จำนวน 8 ไร่ เพื่อให้ประชาชนรุ่นหลังได้เห็นความสำคัญของการปลูกป่า ซึ่งพันธุ์พืชต่างๆนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชน ผู้ประกอบการ ช่วยสนับสนุนอีกส่วนหนึ่ง อยากให้ทางท้องถิ่น และชุมชน ช่วยดูแลพันธุ์ไม้เหล่านี้ให้เติบใหญ่เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา
ศรีสะเกษ //รายงาน