อุดรธานี-กรมทหารราบที่ 13 จัดกำลังพลพัฒนาโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ.นามั่ง

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2564 พันโท อินทราวุธ ทองคำ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลชุดช่างของกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 เข้าดำเนินการซ่อมแซมโรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในห้วงที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านนามั่ง อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับคณะครูโรงเรียนบ้านนามั่ง โดยโดยได้ดำเนินการซ่อมแซมโรงเรือนเลี้ยงไก่พันธ์ไข่ที่ชำรุดเสร็จเรียบร้อย และในครั้งนี้ได้เข้าดำเนินการซ่อมแซมอาคารที่ใช้ฝึกงาน ในพื้นที่บริเวณโครงการเกษตรของโรงเรียน เพื่อเป็นการดำรงสภาพศูนย์การเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ในการทำการเกษตร โดยผลผลิตที่ได้สามารถนำไปประกอบเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียนได้รับประทาน และนักเรียนยังสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปขยายต่อยอดในชุมชนของตัวเองต่อไปได้อีก ซึ่งการดำเนินการในการซ่อมแซมอาคารที่ใช้ในการฝึกงานเสร็จเรียบร้อย ซึ่งคิดเป็นคิดเป็นร้อยละ 60 ของพื้นที่บริเวณโครงการเกษตรของโรงเรียน และการดำเนินการซ่อมแซมและพัฒนายังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จากการที่เจ้าหน้าชุดช่างของกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้เข้าดำเนินการในครั้งนี้ ทำให้เด็กนักเรียนและคณะครู โรงเรียนบ้านนามั่ง มีความยินดีเป็นอย่างมาก และได้กล่าวขอบคุณที่ทาง กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลเข้ามาให้การช่วยเหลือในการซ่อมแซมหลังคาและพื้นไม้โรงเรือนไก่พันธุ์ไข่ในครั้งนี้
ข้อมูลภาพข่าว จ.ส.อ.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13

#อีสานเดลี่ออนไลน์