มุกดาหาร(ชมคลิป) พ่อเมืองมุกดาหาร ยืนยันเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด19 เพียงพอ พรมแดนลาวให้ข้ามได้วันละ 150 คน


ผวจ ยืนยันเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19 เพียงพอ พร้อมเชิญชวนกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม Walk In ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 1 ที่ รพ.มุกดาหาร ในวันที่ 5 , 6 , 9 , 10 สิงหาคม ขณะที่ด่านพรมแดน มุกดาหาร-สะหวันนะเขต จำกัดคนลาวข้ามกลับประเทศ จำนวนวันละไม่เกิน 150 คน เน้นต้องลงทะเบียนที่สถานทูตก่อนถึงจะเดินทางกลับได้ โดยสามารถเดินทางผ่านด่านพรมแดนจังหวัดใกล้เคียงได้ปกติ
วันนี้ (6 ส.ค. 64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดมุกดาหาร ประชาสัมพันธ์แจ้งให้แรงงานชาวลาวที่อยู่ฝั่งไทยทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว จะรับคนลาวผ่านด่านพรมแดน ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) โดยจำกัดจำนวน วันละไม่เกิน 150 คน เท่านั้น และขอให้แรงงานลาวที่จะเดินทางกลับแขวงสะหวันนะเขต ติดต่อกับ สถานเอกอัครราชทูต สปป.ลาว ประจำประเทศไทย ล่วงหน้า ติดต่อสอบถามข้อมมูล โทรศัพท์หมายเลข 02 539 4881 , 098 706 6916 Email: consularlaobkk@gmail.com
อนึ่ง แรงงานลาวยังสามารถเดินทางผ่านแดนกลับ สปป.ลาว ได้ตามช่องทางดังนี้ 1. ด่านพรมแดน สะพานมิตรภาพไทย–ลาว 1 (หนองคาย–เวียงจันทน์) 2. ด่านพรมแดน สะพานมิตรภาพไทย–ลาว 3 (นครพนม–คำม่วน) .
ขณะเดียวกัน นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ยืนยันเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19 เพียงพอ พร้อมเชิญชวนกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม Walk In ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 1 ที่ รพ.มุกดาหาร ในวันที่ 5 , 6 , 9 , 10 สิงหาคม นี้ ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ชาวมุกดาหารจำนวนมาก ที่ประสงค์จะเดินทางกลับมารักษาที่จังหวัดมุกดาหาร ยังต้องให้รอคิวด้วยเหตุผลที่ว่า หากรับกลับมาแล้วจะต้องมีเตียงรองรับการรักษาทันที ปัจจุบันจังหวัดมุกดาหารมีศักยภาพ มีความพร้อม ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากนายอำเภอ ผอ.โรงพยาบาลทุกอำเภอ ในการเตรียมพร้อมโรงพยาบาลสนาม ได้แก่ อำเภอเมือง 200 กว่าเตียง อำเภอดอนตาล 80 เตียง อำเภอหว้านใหญ่ 30 เตียง อำเภอนิคมคำสร้อย 78 เตียง อำเภอหนองสูง 20 เตียง อำเภอคำชะอี 40 เตียง อำเภอดงหลวง 30 เตียง รวมแล้วประมาณ 500 เตียง
นอกจากนี้ยังได้สำรวจผู้เดินทางไปทำงานต่างจังหวัด มีความประสงค์เดินทางกลับประมาณ 5,000 คน เบื้องต้นคาดว่าน่าจะมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในสัดส่วนประมาณ 20 % ดังนั้นจังหวัดมุกดาหาร จึงได้เตรียมเพิ่มจำนวนเตียงในโรงพยาบาลนาม และโรงพยาบาลชุมชนไว้รอรองรับรวมแล้วประมาณ 1,000 เตียง และทำศูนย์แยกกักในชุมชน หรือ community isolation ได้เกือบ 2,000 เตียง และ Home Isolation หรือการกักตัวที่บ้าน ได้เกือบ 1,000 เตียง ยืนยันว่าจังหวัดมุกดาหารมีความพร้อมสามารถรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่จะเดินทางกลับมาได้ แต่ต้องควบคุมป้องกันอย่างเข้มงวดไม่ให้เกิดการติดเชื้อขึ้นในพื้นที่ จึงขอความร่วมมือชาวมุกดาหารอย่าปกปิดข้อมูล หากมีญาติพี่น้องเดินทางกลับมา
นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวอีกว่า จังหวัดมุกดาหาร ฉีดวัคซีนได้ 64,912 คน คิดเป็น 26.42 % มากที่สุดในเขตสุขภาพที่ 10 และเป็นลำดับที่ 7 ในระดับประเทศ ในเดือนสิงหาคม 2564 นี้ ทางสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร และทางโรงพยาบาลมุกดาหาร ยังกำหนดจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 หลายจุด ทั้งที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงเรียนมุกดาหาร โรงพยาบาลชุมชน รพ.สต.ในพื้นที่ ล่าสุด เปิด Walk In ฉีดวัคซีนโควิด-19 ซิโนแวค (Sinovec) เข็ม 1 ให้กลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.ประชาชนอายุ 18-59 ปี 2.ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค 3.หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ในวันที่ 5 , 6 , 9 , 10 สิงหาคม ที่โรงพยาบาลมุกดาหาร แม้มีวัคซีนจำนวนจำกัด แต่ว่าทางจังหวัดมุกดาหารก็จะเร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ ตามที่ ศบค.กำหนดสูตรฉีดวัคซีน คือ เข็ม 1 ซิโนแวค (Sinovec) เข็ม 2 แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ห่างกัน 3 สัปดาห์ ขอให้ Walk In มาฉีดกันเยอะๆ ยืนยันว่าวัคซีนโควิด-19 ทั้ง 2 ชนิด มีคุณภาพผ่านการรับรองจากองค์การอนามัยโลก

อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวเศษ // มุกดาหาร