มุกดาหาร(ชมคลิป) รพ. มุกดาหาร ยืนยันทุกเข็มมีวัคซีนที่ฉีดให้กับประชาชน


มุกดาหาร – จากกรณีมีเฟสบุ๊ค Kwan Kwan ได้โพสต์ ฉีดวัคซีนทิพย์ ทางโรงพยาบาลมุกดาหาร ยืนยันทุกเข็มมีวัคซีน มีระบบการเตรียม การตรวจเช็คโดยเภสัชกร
เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 64 จากกรณีมีเฟสบุ๊ค Kwan Kwan ได้โพสต์ เมื่อวันที่ 02-8-64 ฉีดวัคซีนทิพย์ ไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองว่าแล้วทำไมรอบนี้มันไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรเลย โดยฉีดที่โรงเรียนมุกดาหาร
ด้านแพทย์หญิง พัชราวดี ศรีดาพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เปิดเผยว่า ในเรื่องของการฉีดวัคซีน เป็นวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ที่เป็นระบบมีเจ้าหน้าที่เตรียมวัคซีน เช็ควัคซีน และก็นำส่งเป็นกล่อง ที่จะให้พยาบาลฉีด มั่นใจว่าในการทำงานทุกเข็มมีความเตรียมความพร้อม และตรวจสอบถึง 2-3 ขั้นตอน ในขณะที่ฉีดก็จะแจ้งคนไข้ด้วยว่า ฉีดแล้วมีการเซ็นชื่อ และจะมีระบบการทิ้งเข็มลงในกล่อง จะไม่เป็นเข็มฉีดยาหลังจากถูกฉีดไปแล้ว และเอาล๊อตมาเติม ในช่วงที่คนเยอะ ๆ ก็จะมาการเตรียมมารอบละ 10 ชุด ในถาดยาจะมีเติมอยู่ทุกรอบ และก็ฉีดวัคซีนมาเป็นเดือนที่ 3 แล้ว มีทีมเจ้าหน้าที่ ทีมพยาบาล ทีมเภสัชกร ทีมสนับสนุน มั่นใจว่าได้ฉีดวัคซีนให้กับชาวมุกดาหารทุกคน อย่างถูกต้องได้มาตรฐาน มั่นใจได้
สำหรับวัคซีนมีทุกเข็ม จะมีการเช็คทุกเข็มอย่างละเอียด มีวัคซีนอะไรบ้าง ล๊อตอะไรบ้าง มีสติ้กเกอร์ติดที่เอกสารประจำตัว สามารถตรวจสอบได้ มีเภสัชกรเช็คตลอดเวลา แพทย์หญิง พัชราวดี กล่าว..
ขณะเดียวกันนายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแพทย์ พยาบาล ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 โรงเรียนมุกดาหาราร โดยมี พ.ญ.กันตินันท์ มหาสุวีระชัย รองผู้อำนวยการด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลมุกดาหาร นำตรวจเยี่ยมพร้อมรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน
ซึ่งเป็นการเปลี่ยนสถานที่การฉีดวัคซีนของอำเภอเมืองมุกดาหาร จากเดิมกำหนดที่หอประชุม 250 ปี เนื่องจากจังหวัดได้ปรับเป็นโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 2 รองรับประชาชนที่ป่วยไวรัสโควิด – 19 จากพื้นที่เสี่ยงเดินทางกลับมารักษาที่ภูมิลำเนา ตามโครงการ มุกดาหาร ไม่ทิ้งกัน มาเป็นโรงอาหาร โรงเรียนมุกดาหารแทน จนกว่าจะเปิดการเรียนการสอน ซึ่งสถานที่ดังกล่าวสามารถให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหาร ได้ประมาณวันละ 2,700 คนและวันนี้เป็นการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน เข็ม 2
และนอกจากนี้จะได้ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล หรือ รพ.สต.แต่ละแห่ง ให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและ กลุ่มผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ทุกวันอังคาร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และดำเนินการตามคำสั่งของกระทรวงสาธารณสุข และของจังหวัดมุกดาหาร ในการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มเป้าของจังหวัด ให้ได้ตามเป้าหมาย 2 ใน 3 ของจำนวนประชากรทั้งจังหวัด คือ 245,000 คนโดยเร็วต่อไป
สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอก 3 (เมษายน 64 ) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดมุกดาหาร ประจำวันที่ 3 ส.ค. 64 ผู้ป่วยรายใหม่จำนวน 67 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 932 ราย ติดเชื้อนอกจังหวัดจำนวน 858 ราย ติดเชื้อในจังหวัดจำนวน 74 ราย รักษาในโรงพยาบาลจำนวน 287 ราย รักษาในโรงพยาบาลสนามจำนวน 192 ราย รักษาหายจำนวน 451 ราย เสียชีวิตจำนวน 2 ราย

อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร