(ชมคลิป)ศาลกาฬสินธุ์มอบชุด PPE  ให้กับโรงพยาบาลใช้ปฏิบัติงานป้องกันโควิด

ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยกลุ่มนักวิ่ง KALASIN RUNNER  และสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์  มอบชุด PPE ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ 9 แห่ง จำนวน 485 ชุด เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

                เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ ศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับและรับมอบชุด PPE จำนวน 200 ชุด ตามโครงการใต้ร่มพระบารมีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 จากนางอารีย์ โรจน์วัฒนบูลย์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4 นายฤกษ์ชัย คทวณิชกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จ.กาฬสินธุ์ นางสุภาวดี เทพลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาล จ.กาฬสินธุ์ นายพูนศักดิ์ นามเพ็ง หัวหน้าส่วนช่วยอำนวยการศาล จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยบุคลากรเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลยุติธรรม จ.กาฬสินธุ์

นอกจากนี้ยังมีสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำ จ.กาฬสินธุ์มอบชุด PPE จำนวน 67 ชุด และกลุ่มนักวิ่ง  KALASIN  RUNNER อีกจำนวน 67 ชุดให้กับทาง จ.กาฬสินธุ์ เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ ห้องความดันลบโรงพยาบาลกาฬสินธุ์  โรงพยาบาลนามน  โรงพยาบาลกมลาไสย  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์  โรงพยาบาลสหัสขันธ์  โรงพยาบาลดอนจาน  โรงพยาบาลยางตลาด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลุบ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำบง

ขณะที่ศูนย์อำนวยการต้านโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 จ.กาฬสินธุ์ รายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 ล่าสุดคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 125 ราย เป็นผู้ป่วยขอกลับมารักษาในภูมิลำเนา 52 ราย เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงอยู่ระหว่างกักกันตัว 35 ราย สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 9 ราย และตรวจพบจากระบบเฝ้าระวังอื่นๆอีก 29 ราย ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุถึง 2,411 ราย กำลังรักษาอยู่ 1,503 ราย รักษาหายแล้ว 897 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 11 ราย

นอกจากนี้ ยังได้ประกาศขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ที่เดินทางไปในสถานที่เสี่ยงและมีความเสี่ยงในการสัมผัสผู้ป่วยรายที่ 2,339 เพศชายอายุ 37 ปี และรายที่ 2,395 เพศหญิงอายุ 26 ปี โดยพื้นที่เสี่ยงที่ตลาดทุ่งนาทอง อ.เมืองกาฬสินธุ์ ช่วงเวลา 04.00-17.00 น.วันที่ 20-25 กรกฎาคม 2564 และวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ที่ตลาดทุ่งนาทองช่วงเวลา 06.00-11.30 น.และช่วงเวลา 11.30-15.50 น.ที่ธนาคารกรุงไทย สาขากาฬสินธุ์พลาซ่า สาขา 2 ให้เฝ้าระวังสังเกตอาการ และปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A โดยเคร่งครัด หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ตาแดง ผื่น และถ่ายเหลว ให้ไปพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานบริการใกล้บ้าน เพื่อประเมินความเสี่ยงตรวจคัดกรองการติดเชื้อโควิด-19 ต่อไป