มุกดาหาร (ชมคลิป) ตม. ชี้แจงกรณีถูกยึดโทรศัพท์มือถือและเรียกเก็บเงินรายละ 1 พันถึง 2 พัน


ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร ชี้แจงกรณีที่มีการแชร์ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุว่า คนต่างด้าวสัญชาติลาวที่เดินทางกลับประเทศ ผ่านทาง ตม.จว.มุกดาหาร ถูกยึดโทรศัพท์มือถือ และมีการเรียกเก็บเงินรายละ 1,000 – 2,000 บาท นั้น
เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 64 ผู้สื่อข่าวรายงาน ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร ชี้แจงกรณีที่มีการแชร์ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุว่า คนต่างด้าวสัญชาติลาวที่เดินทางกลับประเทศ ผ่านทาง ตม.จว.มุกดาหาร ถูกยึดโทรศัพท์มือถือ และมีการเรียกเก็บเงินรายละ 1,000 – 2,000 บาทนั้น งานส่งกลับคนต่างด้าว ตม.จว.มุกดาหาร ขอชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้
1. กรณีการยึดโทรศัพท์มือถือ สืบเนื่องมาจากสถานที่ที่คนต่างด้าวสัญชาติลาวเข้ามาติดต่อเพื่อเดินทางกลับดังกล่าว มีคนต่างด้าวสัญชาติลาวมารวมกันจำนวนมาก(วันละ 200-300 คน) ซึ่งจะต้องอยู่รวมกันในระหว่างที่เข้าสู่กระบวนการคัดแยกเพื่อการผลักดันส่งกลับ แม้จะมีการจัดที่นั่งเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากแล้วก็ตาม แต่พบว่า คนต่างด้าวที่มาติดต่อมีพฤติกรรมการพูดคุยโทรศัพท์มือถือจำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้ละอองจากน้ำลายที่หลุดลอดออกจากหน้ากาก แพร่กระจายไปในอากาศ โดยจากสถิติคนต่างด้าวสัญชาติลาวที่เดินทางกลับโดยผ่าน ตม.จว.มุกดาหาร ตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวนมาก(วันที่28/7/2564 ติดเชื้อ 127 ราย,วันที่27/7/2564 ติดเชื้อ 85 ราย,วันที่26/7/2564 ติดเชื้อ 119 ราย,วันที่25/7/2564 ติดเชื้อ 83 ราย,วันที่24/7/2564 ติดเชื้อ 198 ราย,) อีกทั้งขั้นตอนการคัดแยกใช้เวลาไม่นาน จึงมีความจำเป็นต้องลดพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ขณะเข้าสู่กระบวนการคัดแยก โดยการให้คนต่างด้าวนำโทรศัพท์มือถือของตนใส่ไว้ในกล่องที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแล้ววางกล่องใส่โทรศัพท์มือถือดังกล่าวไว้ในที่ที่คนต่างด้าวมองเห็นได้ชัดเจน และเมื่อคัดแยกเสร็จแล้ว คนต่างด้าวก็สามารถมารับโทรศัพท์ของตนเองคืนได้ ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร ไม่เคยยึดโทรศัพท์ไว้ และไม่เคยมีเหตุการณ์โทรศัพท์มือถือของคนต่างด้าวสูญหายในกระบวนการนี้
2. กรณี ตม.จว.มุกดาหาร มีการเรียกเก็บเงินคนต่างด้าว รายละ 1,000-2,000 บาท ตม.จว.มุกดาหาร ขอยืนยันว่าไม่มีการเรียกเก็บเงินนอกเหนือไปจากเงินค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามกฎหมายแต่อย่างใด โดยในกระบวนการคัดแยก ตม.จว.มุกดาหาร ได้ดำเนินการในสถานที่โล่งแจ้ง มองเห็นได้ชัดเจน และดำเนินการด้วยความโปร่งใส คนต่างด้าวสามารถซักถามในขั้นตอนการปฏิบัติได้หากมีข้อสงสัย ซึ่ง ตม.จว.มุกดาหาร เคยได้รับข้อมูลว่ามีผู้แอบอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากคนต่างด้าว ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการสืบสวนติดตามตัวผู้ที่แอบอ้างดังกล่าวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
สำหรับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือคนต่างด้าวสัญชาติลาว ในการเดินทางกลับประเทศตามระเบียบและกฎหมาย ภายใต้มาตรการควบคุมโรค หากมีข้อสงสัยในการปฏิบัติ ไม่ได้รับความสะดวก หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โปรดแจ้ง ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร เลขที่ 333 หมู่ที่ 7 บ้านคำผักหนอก ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทร/แฟกซ์ 042- 674 072 หรือโทร 092- 867 5066

อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร