หนองบัวลำภู- ‘คุณพระช่วย’ หลวงตาลิน พระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบช่วยสงเคราะห์มอบความสุขทางกายและใจช่วยบรรเทาทุกข์ช่วงโควิด-19


เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2564 ที่โรงพยาบาลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู พระครูวิมลธรรมากร (หลวงตาลิน) เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรืองบุตราราม เจ้าคณะอำเภอโนนสัง พร้อม พระครูโกวิทสุตาภรณ์ (พระมหาสมดี) เจ้าอาวาสวัดศิริชัยเจริญ ตำบลโนนสัง และคณะศรัทธาญาติโยม ได้นำพัดลม จำนวน 30 ตัว พร้อมชั้นวางสิ่งของ ที่นอนและอาหารกลางวัน เพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลโนนสัง และ ผู้ป่วยโควิด-19 โดยมี นายสมศักดิ์ แสนอินทร์ นายอำเภอโนนสัง พร้อม นายแพทย์วิศรุต เจริญพันธ์ ผอ.โรงพยาบาลโนนสัง นายก ทต.โนนสัง และบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอโนนสัง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระครูโกวิทสุตาภรณ์ (พระมหาสมดี) เจ้าอาวาสวัดศิริชัยเจริญ กล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะสงฆ์อำเภอโนนสัง นำโดย พระครูวิมลธรรมากร (หลวงตาลิน) เจ้าคณะอำเภอโนนสัง พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบและเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งใกล้และไกล มีจิตศรัทธาเป็นกุศล และถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในมหามงคลสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 เพื่อให้อำเภอโนนสังได้นำใช้ประโยชน์ในโรงพยาบาลสนามของอำเภอ
ซึ่งในสภาวะปัจจุบันการดำเนินชีวิตของประชาชนได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอันมาก เนื่องจากเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้การดำรงชีวิตของประชาชนต้องต่อสู้ดิ้นรนมากยิ่งขึ้น พระสงฆ์ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม เป็นศูนย์รวมความศรัทธาของชุมชน และเป็นที่ยอมรับของชุมชน จึงต้องนำวิกฤตในสถานการณ์นี้มาเป็นโอกาสเพื่อได้ช่วยเหลือสังคม ให้เป็นที่พึ่งทางใจของประชาชนและเป็นกำลังสำคัญส่วนหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อให้สังคมอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน พระมหาสมดี กล่าวถึงเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู