ศรีสะเกษ-ภาคเอกชนมอบเงินหนุนการสาธารณสุขเป็นกำลังใจสู้ภัยโควิด


เมื่อเร็วๆนี้ ที่เกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานรับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จาก นายปัณณ์ฐาโชค วรรณสุทธิ์ ประธานบริหารบริษัท เคลียร์ จำกัด พร้อมด้วย นางชัญธมณ ภักดีธนัทโชติ รองประธานกรรมการบริหาร รวมทั้งคณะผู้บริหารและสมาชิกบริษัทเคลียร์ จำกัด จากนั้น นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ ได้ส่งมอบเงินจำนวนดังกล่าว ให้กับหน่วยงานด้านการสาธารณสุข โดยมี นพ.ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะแพทย์ พยาบาล เป็นผู้ร่วมรับมอบ
นายปัณณ์ฐาโชค กล่าวว่า เนื่องด้วยสภาวะการเกิดโรคระบาดโควิด-19 ที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกในปัจจุบันนี้ ได้สร้างความเสียหายและปัญหากับสุขภาพของพี่น้องประชาชนคนไทยมากมาย รวมทั้งชาวจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งกลายเป็นภารกิจอันหนักหน่วงของแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นตนในนามภาคเอกชน จึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันมอบเงินกำไรส่วนหนึ่งของบริษัทฯ เพื่อช่วยเหลือวิกฤติในครั้งนี้ และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้คณะแพทย์ พยาบาลและด่านหน้าทุกคนให้มีกำลังใจต่อสู้กับวิกฤตที่หนักหน่วงนี้ ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ //รายงาน