(ชมคลิป) เลย จับมือ ททท ร่วมกับชาวบ้านแสงภา รังสรรค์ “ศิลปะบนนาข้าว” สร้างจุดเช็คอินที่นาแห้ว

จ.เลย จับมือ ททท.เลย ร่วมกับชาวบ้านแสงภา รังสรรค์ “ศิลปะบนนาข้าว” สร้างจุดเช็คอินที่นาแห้ว ภายใต้โปรเจค “อีสานเขียวเที่ยวหน้าฝน”

created by dji camera

ที่นาข้าวหน้าวัดศรีโพธิ์ชัย บ้านแสงภา ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมคณะได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมการลงแขกดำนา ซึ่งจัดขึ้นตามแผนการดำเนินงานด้านตลาดท่องเที่ยวของ ททท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และนางสาวธนวัน กาสี ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานเลย นายเรืองเดช สร้อยคำ นายอำเภอนาแห้ว พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านแสงภา รวมทั้งเครือข่ายพันธมิตรด้านการท่องเที่ยว เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างอบอุ่น หวังเนรมิตให้ผืนท้องทุ่งนาด้านหลังวัดศรีโพธิ์ชัย บ้านแสงภา ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย เป็นจุดเช็คอินที่สวยงาม หวังให้นักท่องเที่ยวได้ชมภาพความเขียวขจีอันสวยงามของท้องทุ่งนาและแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติของจังหวัดเลยในช่วงฤดูฝน (Green Season)

created by dji camera

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า “ศิลปะบนนาข้าว” หรือที่เรียกว่า “Tanbo Art” (ทันโบะอาร์ต) คือการวาดภาพโดยการใช้นาข้าวแทนผืนผ้าหรือกระดาษ และใช้พันธุ์ข้าวแต่ละชนิดแทนสีต่างๆ โดยมีชาวนาจากชุมชนนั้นๆ เป็นพู่กัน ร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวเพื่อสรรค์สร้างผลงานที่สวยงามนี้ออกมา โดย “ศิลปะบนนาข้าว” ที่จะเกิดขึ้นนี้ ได้แรงบันดาลใจมาจากหมู่บ้านอินาคะดาเตะ ในจังหวัดอาโอโมริ ประเทศญี่ปุ่น โดยเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นหมู่บ้านแห่งการเกษตรกรรมที่สามารถผลิตข้าวที่มีคุณภาพสูงแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นซึ่งโดยพื้นที่ของชุมชนตำบลแสงภา มีบรรยากาศของธรรมชาติป่าเขาที่สวยงาม อีกทั้งมีอัตลักษณ์และวิถีประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนที่โดดเด่น ทางจังหวัดเลย และ ททท. จึงอยากส่งภาพความสวยงามต่างๆ เหล่านี้ ไปสู่นักท่องเที่ยวเพื่อรู้สึกผ่อนคลายจากความเครียดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในขณะนี้
นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้กล่าวอีกว่า “ศิลปะบนนาข้าว” หรือที่เรียกว่า “Tanbo Art” นี้ เป็นความตั้งใจของ ททท. ที่จะสร้างกิจกรรมที่ช่วยปลุกความมีชีวิตชีวาและสร้างสีสันให้กับชุมชนในช่วงอีสานเขียวเที่ยวหน้าฝน และอยากบอกกับนักท่องเที่ยวว่าในช่วงฤดูฝน หรือที่เราเรียกว่า ฤดูท่องเที่ยวช่วง Green Season นั้น ในพื้นที่ของจังหวัดเลยมีความความสวยงามเพียงใด ไม่ว่าจะเป็นท้องทุ่งทุ่งนาและป่าเขาที่เขียวขจีมองไปทางไหนก็สบายตา อีกทั้งยั้งมีหมอกฝน ทะเลหมอก ปกคลุมไปทั่วตามยอดภูเขาต่างๆ สวยงามมาก ซึ่งปัจจุบันถนนหนทาง การเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมขึ้นมาใหม่ ทำให้สะดวกสบายกว่าในอดีต

นางสาวธนวัน กาสี ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานเลย ได้กล่าวเสริมอีกว่า กว่าที่จะเป็นศิลปะบนนาข้าวที่ทุ่งข้าวหลังวัดศรีโพธิ์ชัย แห่งนี้ได้นั้น ต้องผ่านการวางแผนงานออกเป็นขั้นตอนดังนี้ 1) การออกแบบโครงร่างของภาพซึ่งได้นำเสนอตราสัญลักษณ์ Amazing Thailand ซึ่งเป็นการนำเสนอและตอกย้ำในแบรนด์ของ ททท. ที่มีคนรู้จักไปทั่วโลก 2) คัดลอกภาพที่ต้องการให้พอดีกับขนาดแปลงจริงบนนาข้าว และขั้นตอนการวางแผนเพาะพันธุ์ข้าวที่จะต้องใช้สำหรับแทนการลงสีบนภาพวาด 3) การลงต้นกล้า หรือ การปักดำต้นกล้า ที่จะปลูกลงในนา ซึ่งปีนี้เราได้จัดกิจกรรมลงแขกดำนา เพื่อเป็นการสืบสานวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่นชุมชนชาวแสงภาอีกด้วย ซึ่งศิลปะบนนาข้าวแห่งนี้ จะพร้อมให้มาชมตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม ไปจนถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายน ที่คาดว่าสถานการณ์โรคระบาดต่างๆ จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น
และนอกจากอำเภอนาแห้วแห่งนี้แล้ว จังหวัดเลยยังมีสถานที่ต่างๆ และแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามอีกมากมายที่พร้อมสร้างความสุขความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวได้ทุกช่วง ติดตามชมภาพสวยๆ จังหวัดเลยเที่ยวได้ทุกฤดูทางออนไลน์ เฟซบุ๊ก : เพจ ททท.สำนักงานเลย
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย