ขอนแก่น(ชมคลิป)อำเภอน้ำพองเตรียมความพร้อมศูนย์พักคอย พร้อมตั้ง กรม 7 เป็นโรงพยาบาลสนาม 200 เตียง

ที่กองร้อยบังคับการกรมทหารม้าที่ 7 กองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น นายประจวบ รักษ์แพทย์ นายอำเภอน้ำพอง ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมการจัดสถานที่เพื่อเตรียมจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด 19 ที่เดินทางกลับภูมิลำเนา โดยมี พันเอก นิสิต สนามมิตร ผู้บังคับการกรมทหารม้าที่ 7 รายงานถึงความพร้อมในการจัดตั้งตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ในการจัดความพร้อมเพื่อทำการจัดทำเป็นโรงพยาบาลสนาม ทางกรมทหารม้าที่ 7 ได้มีการจัดเตียงไว้ทั้งหมด 200 เตียง ในเบื้องต้นใช้อาคารกองร้อยบังคับการกรมฯ ถ้าหากว่ายังไม่เพียงพอกับผู้ป่วย ได้มีแผนรองรับโดยการใช้โรงจอดรถจำนวน 3 โรง สามารถรองรับผู้คนได้โรงละ 100 คน รวมเป็น 300 คน นอกจากนี้ยังมีอาคารรับรองที่สามารถจัดเป็นอาคารที่ทำการของแพทย์พยาบาล

ทั้งนี้ทางกองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ ได้จัดให้กรมทหารม้าที่ 7 ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารบัญชาการกองพล ทางทิศตะวันตกประมาณ 1 กิโลเมตร สามารถรองรับผู้ป่วยจากโควิดได้เป็นสัดส่วน โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน เข้ามาดูแลคนไข้ พร้อมรับผู้ป่วยจากอำเภอกระนวน อำเภอน้ำพอง อำเภอซำสูง ที่เดินทางจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง

ในส่วนของจุดพักคอย นายอำเภอน้ำพอง ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานที่กักตัวของตำบลพังทุยที่โรงเรียนบ้านโสกม่วง โดยมีนายเดี่ยว อ่างสุพรรณ ปลัด อบต.พังทุย ได้จัดอาคารเรียน 2 อาคาร จำนวนเตียง 30 เตียง พร้อมถุงยังชีพไว้คอยแจกจ่ายให้กับผู้ที่กักตัวเองตามบ้านที่อยู่ห่างไกลหมู่บ้าน พร้อมวางแผนรับมือทำความเข้าใจกับผู้นำหมู่บ้าน อสม.เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันด้วย